Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation

Skapad 2016-03-16 09:00 i Söderskolan Falkenberg
I det här arbetsområdet kommer vi träna på att argumentera, både muntligt och skriftligt.
Grundskola 6 Svenska

Hur gör man egentligen när man argumenterar? Och vad ska man argumentera om? Det ska vi träna på under det här arbetsområdet!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig muntligt
 • anpassa språket efter olika syften och mottagare
 • använda dig av språkliga strukturer och normer
 • söka information från olika källor

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • skriva olika slags texter med innehåll, struktur och språklig variation
 • söka, välja ut och sammanställa information från olika källor
 • samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och föra fram egna åsikter.

Hur ska det bedömas?

 • genomförande av muntlig argumentation i grupp

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Undervisning och arbetsformer

 • muntliga och skriftliga exempelövningar kring argumentation
 • titta på exempel på hur en argumentation kan se ut
 • förberedelse av och genomföra muntlig argumentation i grupp

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: