Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska dialekter, nationella minoritetsspråk och våra nordiska grannspråk

Skapad 2016-03-16 09:04 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer göra en liten djupdykning i svenska dialekter, nationella minoritetsspråk och våra nordiska grannspråk.
Grundskola 6 Svenska

För att bredda och fördjupa våra kunskaper om vårt eget språk, ska vi arbeta med olika svenska dialekter. Ni kommer få höra och läsa olika texter med svenska dialekter, men vi kommer också diskutera varför det är så att vi pratar olika fastän vi alla har samma språk. 

I samband med detta kommer vi även gå in på och diskutera de nationella minoritetsspråken i Sverige samt våra nordiska grannspråk. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig muntligt
 • anpassa språket efter olika syften och mottagare

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • kombinera text och estetiska uttryck så att de samspelar och genom detta förstärka och levandegöra textens budskap
 • förbereda och genomföra muntliga redovisningar med inledning, innehåll och avslutning samt anpassning efter syfte och mottagare
 • resonera kring nationella minoritetsspråk, olika svenska dialekter samt likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. 

Hur ska det bedömas?

 • Gruppuppgift: Skapa en kort film utifrån en svensk dialekt
 • Aktivt deltagande i uppgifter som genomförs på lektionerna

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  E 6
  Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och diskussioner
 • Eget arbete utifrån de nationella minoritetsspråken
 • Grupparbete kring film om svenska dialekter

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: