Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen grupp 7:1

Skapad 2016-03-16 09:53 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Kristendomens utveckling och inriktningar, samt hur religionen påverkat samhället.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Med utgångspunkt i antiken tar vi oss an kristendomen och dess historia. Vad var det som gjorde att många människor drogs till det som vi idag kallar för kristendom? Hur spreds budskapet, vad är viktigt för religionen och hur har kristendomen utvecklats över tid?

Innehåll

Mål

Under arbetsområdet kommer du att träna dig på att:

 • Förstå kristendomens utveckling från att ha varit en liten religion i Romarriket till att vara en av världens största religioner.
 • Känna igen olika kristna skrifter, symboler och handlingar, samt se hur dessa hänger ihop med den kristna tron
 • Utveckla förmågan att jämföra och se likheter och skillnader inom de tre stora riktningarna inom kristendomen.
 • Förklara hur de olika kyrkorna (alltså riktningarna) påverkar och verkar inom det samhälle där de är.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Arbetets innehåll

 

 • Vad är grunden för kristendomen? Hur startade religionen? 
 • Hur har kristendomen utvecklats i olika inriktningar? 
 • Vad har den katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan gemensamt och vad skiljer dem åt?
 • Hur har kyrkorna påverkat olika samhällen förr i tiden och hur påverkar kyrkorna samhällen i dag?
 • Vilken roll spelar kristendomen idag i vårt sekulariserade samhälle? (Dvs att många områden i vårt samhälle allt mindre påverkas av religion)
 • Vilka var Jesus, Paulus, Petrus, Konstantin, Martin Luther?

Kopplingar till läroplan

 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Re  7-9
  Religion och samhälle Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • lärarledda genomgångar
 • texter (både religiösa och icke-religiösa)
 • diskussioner och övningar
 • film
 • SOS Religion - lärobok

Arbetsområdet avslutas med ett förhör. Vi kommer överens om hur detta utformas.

 

Tänk på att varje lektionstillfälle är en möjlighet för dig att träna och visa dina framsteg.

 

Reflektion och utvärdering

Frågor kommer

Bedömning

Se matris

Matriser

Re
Religion

nivå 1
Grundläggande Enkla
nivå 2
Goda Utvecklade
nivå 3
Mycket goda Välutvecklade
Kunskap om religioner
Vilka är de viktigaste tankarna inom kristendomen?
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonemang
Vilka likheter och skillnader finns mellan katolska-, ortodoxa- och protestantiska kyrkan?
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband och resonemang
Hur har kristendomen/kristen person påverkat samhället? Hur har kristendomen använts för att förändra samhället?
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: