Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik- massa, densitet och tryck

Skapad 2016-03-16 10:36 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Fysik

Innehåll

Syfte


Centralt innehåll

Arbetssätt och bedömning

Arbetssätt: genomgångar, läsa, laborera, diskutera

Laboration om densitet, värme och tryck.

Laborationsrapporter

Föreläsningar

 

Bedömning: inlämningar av laborationsrapport, skriftligt prov

Kunskapskrav

se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Bedömning fysik Tågaborgs skola år7

Användning av kunskaper i fysik

 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Deltar i diskussioner
Deltar i diskussioner och svarar på frågor och följer med i enkla resonemang
Ställer frågor och framför samt bemöter argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför samt bemöter argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Ställer frågor och framför samt bemöter argument på ett sätt för diskussionerna framåt samt fördjupar eller breddar dem.

Naturvetenskapligt arbetssätt

 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomföra
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
.
Dra slutsatser
Kan dra slutsats med lite stöd
Drar enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Utvärdera
Besvarar sin hypotes. För enkla resonemang om resultat med lite stöd
Besvarar sin hypotes. För enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Besvarar sin hypotes För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet. Ger förslag på förbättringar av undersökningar.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. Ger förslag på förbättringar av undersökningar och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Kan dokumentera undersökningar med lite hjälp.
Gör enkla dokumentationer av undersökningar
Gör utvecklade dokumentationer av undersökningar
Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar

Beskriva och förklara samband

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper om fysikaliska sammanhang
Kan på ett enkelt sätt förklara vad densitet, massa och tyngd är. Kan berätta om ämnens tre olika faser. Kan på ett enkelt sätt förklara om fast tryck, vätsketryck och gastryck.
Har grundläggande kunskaper om materia, massa, tyngd, densitet och de olika formerna av tryck Ger exempel och beskriver med viss användning av begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om materia, massa, tyngd, densitet och de olika formerna av tryck. Förklarar och visar samband med relativt god användning av begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om materia, massa, tyngd, densitet och de olika formerna av tryck. Förklarar och visar på samband med något generellt drag med god användning av begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: