Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2016-03-16 11:09 i Mörrums skolor Karlshamn
Under två veckor arbetar vi med Etik och moral.
Grundskola 5 Religionskunskap
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

När du har arbetat med området ska du ha utvecklat: 

 • en förståelse för begrepp inom området
 • en förmåga att diskutera etik, moral, regler och normer
 • en förståelse för att olika människor ser olika på rätt och fel
 • en förståelse för hur andra människor har det i sin vardag, vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta med: 

 • lärargenomgångar
 • elevövningar
 • samtal och diskussioner

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Fortlöpande av arbetet i klassrummet.

Hur du deltar i övningarna.

Hur du använder ämnesrelaterade begrepp och visar att du förstår deras innebörd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: