Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 9 kap 7-12

Skapad 2016-03-16 11:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

 

Vi ska använda några av dessa kapitel för att repetera olika tempus, verb med diftong, adjektiv med mera.Vi ska även skriva ett mejl och prata om våra åsikter.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Konkretiserade mål

 • Skriva längre texter
 • Träna på att lyssna och läsa
 • Prata om dina åsikter

Undervisningen

Vi utgår från texterna:

 • Una sueca en Madrid
 • Esta noche voy a llamar
 • Me gustaría
 • ¿Una vida mejor?

Bedömning

Skrift: Skriva  texter om oss själva

Höra: Hörövningar samt film/radio från UR.

NP

 

Matriser

M2
Kopia av Bedömningsmatris till Spanska åk 6-9

Spanska Årskurs 6-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LYSSNA
- Kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar, som rör för eleven välbekanta områden.
Du kan svara korrekt på enstaka frågor angående innehållet.
Du ger korrekt svar på ett flertal frågor och visar på så sätt att du förstår huvuddragen av innehållet när språket talas tydligt.
Du kan svara på i stort sett samtliga frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig innehållet när spanska talas. Du kan göra en enkel sammanfattning av helheten i innehållet.
LÄSA
- Kunna läsa och tillgodogöra sig enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan svara på enstaka frågor angående innehållet i texten.
Du kan besvara flertalet frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig helheten i texten.
Du kan besvara i stort sett samtliga frågor och visar på så sätt att du kan tillgodogöra dig texten i både helhet och detalj.
SKRIVA
- Kunna göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något.
Du kan kommunicera med enstaka ord på spanska.
Du kan kommunicera skriftligt på spanska, bl. a. genom att ställa och besvara enkla frågor. Du skriver begripligt och tydligt.
Du kan kommunicera skriftligt på spanska t. ex. vid informationsutbyte och personliga kontakter eller om ämnen som är väl kända för dig. Du uttrycker dig klart och tydligt, dvs du har få fel när det gäller grammatik och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: