Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, Kristendom och Islam - De abrahamitiska religionerna

Skapad 2016-03-16 12:36 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Judendom, Kristendom och Islam kort genomgång på de 3 världsreligionerna
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3) Religionskunskap
Judendom, Kristendom och Islam - De abrahamitiska religionerna

Innehåll

Syft

Vad kommer du att lära dig

Begrepp

Begrep du bör kunna: 

Kristendom

Ekumenik,oblat,ikon,patiark,ortodox,mysterium,konventikelplakat,katolsk,påve,sakrament,missionär,protetansika kyrkor,luthersk,reformation,protestant,reformerat kyrokor,baptism,anglikansk,högmässa,bikt,diakon.

 

Islam

Islam, muslim, Muhammed, Kaba, Allah, Khadidja, jihad, sura, Koranen, umma, sharia, sunna, imam, moske, Ramadan, hajji, shiamuslimer, sunnimuslimer, fundamentalism.

 

Judendom

Jahve, antisemitism, pogrom, monoteism, Tanak, rabbin, Tora, Talmud, Sinai berg, Messias, profet, ark, synagoga, sabbaten, sedermåltiden, påsk-haggadan, bar mitzva, bat mitzva, kosher, reformjudendom, ortodox judendom.

 

Hur kommer vi att jobba?

Genomgångar, diskussioner och eget arbete med olika grad av styrda uppgifter.

Hur blir elven bedömd?

Eleverna ska visa vad de lärt sig med hjälp av Podd/muntliga redovisningar samt en enkel skriv upg. Vi ska öva på att jämföra och på att resonera.

 

Texter/länkar/m.m

Poddar! 5 min långa! 

http://www.so-rummet.se/podcast/skillnaden-mellan-sunniislam-och-shiaislam

http://www.so-rummet.se/podcast/varldsreligionernas-gudsuppfattning

http://www.so-rummet.se/podcast/varfor-firar-vi-jul

http://www.so-rummet.se/podcast/jesus-fodelse

http://www.so-rummet.se/podcast/reformationen-och-kyrkans-splittring

http://www.so-rummet.se/podcast/pask-och-paskfirandet

http://www.so-rummet.se/podcast/muhammed-och-jesus-likheter-och-skillnader

 

 

Kristendom 

Mindmap Kristendom 

Religionsfröknarna 

Filmer:

Vi tittar på världsreligionerna - Kristendom  

Inne i kyrkan

Martin Luther och reformationen

 

Judendom 

Mindmap Judendom 

Religionsfröknarna 

 

Filmer:

Vi tittar på världsreligionerna - Judendom

 

Islam 

Mindmap Isalm

Religionsfröknarna 

 

Filmer.

Vi tittar på världsreligionerna - Islam

 

Övrigt: 

Kolla även in SO-rummet! länk här!

Animation flash kolla in och träna! 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Re SO
Judendom, Kristendom och Islam - De abrahamitiska religionerna

Underlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Världsreligionerna
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Information & källor
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: