Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa: Rörelse till musik v.11-14

Skapad 2016-03-16 12:47 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Du kommer att få röra dig till musik. Du kommer att få skapa en kort dans.
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa

Du kommer att, i grupp/ensam, skapa en kort dans. Genom rörelse till musik så du får du möjlighet att träna din rörelseförmåga i hela kroppen, mental träning, konditionsträning, styrka, balans, musikuppfattning. Rörelse kan väcka både glädje och känslor. Det bästa av allt den sociala gemenskapen. Våga släpp loss! Inget är fel! ALLT är rätt!

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Mål med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  C 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
 • Idh  C 6
  I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att få röra dig till musik.
Du kommer att få skapa en kort dans.

Bedömning av arbetsområdet: (se även matris)

Jag kommer att bedöma:

1. Ditt deltagande och engagemang från början fram till redovisning. 

2. Din förmåga att anpassa dina rörelser till takt, rytm och sammanhang. 

Som jag skrivit tidigare - 

Våga släpp loss din kreativitet! 
Inget är fel! 
ALLT är rätt!

 

 

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa Årskurs 1-3

Rörelse

 • Idh  E 6   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6   I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Momentet påbörjat
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Varierar rörelser
Variera rörelser till aktiviteten. Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar och lekar, såväl inomhus som utomhus.
Du deltar och tränar de grovmotoriska grundformerna i lekar och övningar såväl inomhus som utomhus efter bästa förmåga och genomför de olika aktiviteterna med relativt god förmåga. Du kan till exempel rotera i övningar som kullerbytta och hoppa jämfota samt på ett ben.
Du deltar aktivt och klarar de grovmotoriska grundformerna med god kontroll. Du varierar dina rörelser i förhållande till aktiviteten för att t.ex hålla balansen. Du kan till exempel rotera i övningar som exempelvis St. kullerbytta. Du kan hänga med din kropp som tyngd.
Du deltar alltid aktivt och rör dig säkert och obehindrat i de olika övningarna och aktiviteterna. Du har god balans, klättrar obehindrat och kan till exempel rotera i övningar som kullerbytta bakåt. Du kan hänga i övningar som exempelvis knähängandoch du kan hoppa i övningar som exempelvis ljushopp.
Anpassar rörelser
Anpassa rörelser till aktiviteten. Anpassa kraft och teknik med till exempel boll i övningar och spel.
Du deltar efter bästa förmåga i de olika spelen. Du övar och utvecklar din förmåga att anpassa kraft till olika föremåls tyngd och form. Till exempel vid kast med lite boll. Du har deltagit och utvecklat din teknik och bollkänsla.
Du anpassar din kraft och muskelkontroll efter förutsättningarna. Till exempel hur hård en passning ska vara. Du rör dig relativt koordinerat i förhållande till de ändrade förutsättningarna. Till exempel genom att ändra kroppshållning eller teknik vid beslut att skjuta bollen mot mål istället för att passa.
Du har mycket god koordination och välutvecklad känsla för boll- och lagspel. Du rör dig snabbt koordinerat och klarar att kasta/sparka i en rörelse trots ändrade förutsättningar. Du anpassar också med säkerhet din kraft och din muskelkontroll efter förutsättningarna.
Rörelse till musik
Delta i rörelser till musik och anpassa rörelser till takt och rytm.
Du deltar till viss del i aktiviteter till musik och provar olika rörelser och att ändra rörelser efter takt och rytm.
Du deltar i lekar, danser och rörelser till musik. Du provar att växla mellan alla rörelser och anpassar dig till viss del till exempel genom att härma olika rörelsekombinationer. Du provar alla övningar och anpassar till viss del rörelserna efter takt och rytm.
Du deltar aktivt i lekar, danser och rörelser till musik. Du rör dig obehindrat till all sorts musik och växlar smidigt mellan olika typer av rörelser, tempon och takter. Du ger även egna förslag på rörelser och danser.
Deltar och samarbetar
Delta i lekar och spel, är aktiv och vågar prova på olika rörelser. Samarbetar med kompisarna och följer leken/spelets regler.
Du lyssnar till och praktiserar reglerna.
Du lyssnar till och praktiserar reglerna. Du växlar obehindrat mellan roll och uppgift efter aktivitetens förutsättningar, till exempel om du blir kullad.
Du tar eget ansvar för dig själv och gruppen. Du kan utveckla och utvärdera en aktivitet. Till exempel komma med förslag på regeländringar. Du samarbetar och stöttar dina kamrater efter förmåga vid de olika aktiviteterna som genomförs.

Friluftsliv och utevistelse

 • Idh  E 6   Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
 • Idh  E 6   Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  E 6   Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
 • Idh  E 6   Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Momentet påbörjat
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur och utemiljö
Lekar och rörelse i natur-och utemiljö samt Allemansrättens grunder.
Du vet vad allemansrätten är. Du deltar i aktiviteter i utemiljö och har kännedom om din närmiljö.
Du känner till allemansrätten och förstår sambandet mellan personligt ansvar och en ren natur. Du deltar aktivt i aktiviteterna utomhus och har kännedom om din närmiljö och lämplig klädsel/utrustning efter väder. Du rör dig relativt väl i utemiljö och parerar dig själv och din kropp till olika underlag och förhållanden.
Du känner väl till allemansrätten och förstår sambandet mellan personligt ansvar och en ren miljö. Du bidrar med egna tankar kring allemansrättens syfte och funktion. Du deltar aktivt i aktiviteterna utomhus och har kännedom om din närmiljö och lämplig klädsel/utrustning efter väder. Du kommer gärna med egna förslag på egna aktiviteter ute. Du rör dig snabbt och smidigt, med god balans och anpassar dina rörelser väl till olika underlag och förhållanden.
Orientera
Orientera i närmiljö, förstå enkla kartors uppbyggnad samt behärska begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Du kan förstå enklare instruktioner i form av ritningar på whiteboardtavlan. Du kan hitta kontroller i gymnastiksalen med kompis och med hjälp av en gymnastiksalskarta. Du visar förståelse för rumsuppfattning, begrepp som framför och bakom.
Du kan hitta kontroller i närmiljön och på skolgården. Du förstår att en karta är en förminskning av verkligheten. Visar god rumsuppfattning samt kan identifiera färgerna på en karta.
Du förstår kartors uppbyggnad och funktion i olika sammanhang och passar lätt in kartan. Du känner till vanliga karttecken. Du kan i par hitta flera kontroller efter varandra med hjälp av karta. Du kan sätta ut redskap i idrottshallen efter karta.

Hälsa och livsstil

 • Idh  E 6   Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Momentet påbörjat
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Upplevelser av fysisk aktivitet
Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelser.
Du svarar på enstaka frågor om vad hälsa kan vara och deltar i samtal om kropp och välmående.
Du deltar aktivt i samtal om vad hälsa kan vara. Du förstår sambandet mellan mat, motion och hälsa och att ett livsstilsval kan påverka den egna hälsan. Du har lärt dig begrepp som är kopplade till den fysiska hälsa, till exempel kost, motion, kondition och puls.
Du har goda kunskper om vad som behövs för att känna att man mår bra. Du deltar aktivt i samtalet och bidrar med egna funderingar och resonemang till hur du kan påverka kroppens välmående. Du resonerar även kring begrepp och ord rörande den egna fysiska förmågan.
Förebygga skador
Förebyggande av skador i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Du har förstått varför man värmer upp. Och kan identifiera det som ett sätt att ta hand om dig själv, så du inte skadar dig.
Du kan identifiera vad du gör för din egen hälsa. Du kan ge exempel på tex varför man ska värma upp. Och du ser sambandet mellan bra utrustning och säkerhet, till exempel användning av hjälm vid skridskoåkning.
Du kan ge enkla beskrivning ar och egna förslag på hur man förebygger risker att skada sig och andra när man idrottar. Tillexempel genom att följa regler, ta eget ansvar och ha rätt utrustning, eller rätt teknik vid t.ex lyft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: