Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2016-03-16 14:55 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Hinduism och Buddhism
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3) Religionskunskap
Hinduismen är Indiens och Nepals största religion, det finns ungefär 1 miljard utövare i världen. Den påverkar utövarnas livsval och sätt att se livet på många sätt och är den äldsta av världsreligionerna. Buddha föddes för ca 2500 år sedan. De livsval och erfarenheter han drog under sitt liv formade han sedan till en religion som sedermera tagit plats som en av de fem stora världsreligionerna. Buddhismen har i dagsläget många miljoner troende.

Innehåll

Syfte

Vad kommer du att lära dig

Begrep

Begrep som ni bör kunna:

Buddhismen

Nirvana, Budda; tripitaka, de fyra sannigarna, den åttafaldiga vägen, samsara, karma,ahimsa,hinayana,mahayna,stupa,bodhisttva,bönekvarn,lama,lamaism och Dalai Lama

 

Hinduismen 

panteism, sanatana dharma, asket, Vedaskrifterna, Upanishaderna,guru, Bhagavadgita, khalsa, samsara, karma, Brahman, atman, Grant, puja, bhakti, kast, ahimsa 

Hur kommer vi jobba?

Vi kommer att utgå från texter i vår religion bok 

Använda våra digital hjälpmedlen.

Vi kommer att titta på film från SLI

Samt att eleverna kommer att redovisa muntligt och sedan kommer vi att ha ett prov på berörda delar 

Hur blir eleven bedömd?

Eleverna ska visa vad de lärt sig med hjälp av skrivna uppgifter och muntliga redovisningar inklusive ett prov. Vi ska öva på att jämföra och på att resonera.

 

Inlämning skriftlig uppgift grupp vecka v.19 ( Onsdag)

Ni hittar uppgiften under fliken "uppgifter".

Prov v.20  se skrivschemat via fronter   

Kunskaper om följande krävs:

 • Centrala tankegångar (t.ex. levnadsregler, gudar etc)
 • Urkunder (heliga böcker)
 • Konkreta religiösa uttryck och handlingar (högtider)

Kring dessa kunskaper behöver man följande förmågor:

 • Beskriva
 • Visa samband
 • Resonera
 • Jämföra

Texter/länkar/m.m

Hinduism 

Mindmap Hinduism 

Religionsfröknarna 

Filmer:

Vi tittar på världsreligionerna - Hinduismen

 

Buddism 

Mindmap Buddism 

 Religionsfröknarna 

Filmer:

Vi tittar på världsreligionerna - Buddhism

 

Kolla även in SO-rummet! länk här!

animation flash kolla in och träna! 

 

 

Uppgifter

 • Sammanställning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: