Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss

Skapad 2016-03-16 15:05 i V Bodarna skola Alingsås
Ett arbetsområde som behandlar grundläggande begrepp i kemi; ex atomer och molekyler, kemiska reaktioner,metaller och deras egenskaper, kemiska tecken, kolets kretslopp, surt och basiskt, pH skala. Det och mycket mer. Vi kommer laborera i skolan men även hemma.
Grundskola 6 Kemi

Var finns kol?

Kan man säga att olja är ett fossil?

Vad är det för skillnad på bergart och mineral?

Vad är ett grundämne?

Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver?

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • veta att ämnen har olika egenskaper
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • Förklara fotosyntesen och cellandningen på partikelnivå
 • Förklara kolets kretslopp i naturen
 • Analysera och göra jämförelser i olika undersökningar.
 • Planera en egen undersökning
 • Författa en laborationsrapport efter en mall

Exempel på begrepp att förstå och kunna förklara:

atomer, molekyler, baser, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, pH-skala, syror, utsläpp, återvinna, kretslopp, legering.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Undervisning

Så här kommer vi att jobba med området:

 • Läsa texter och samtala om innehållet.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet.
 • Se filmer som vi diskuterar tillsammans
 • Göra, titta på, analysera experiment/undersökningar samt dokumentera och dra slutsatser. Detta i form av både laborationsrapport men även mer muntliga genomgångar.

Bedömningen kommer att ske i matrisen nedan 

 

Uppgifter

 • Metalllaborationsrapport

Matriser

Ke
Bedömningsmatris Kemi Eklandaskolan

Arbetar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskutera, resonera, samtala
källor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan använda information i diskussioner med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan använda information i diskussioner med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan använda information i diskussioner med god anpassning till sammanhanget.
Laboration
Säkerhet
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fakta, samband
resonemang, Historiska upptäckter Begrepp att förstå och kunna förklara: atomer, molekyler, baser, grundämne, kemisk förening, kemisk reaktion, pH-skala, syror, utsläpp, återvinna, kretslopp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I enkla och till viss del underbyggda resonemang kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ämnes kunnande
Kan nämna utvalda grundämnen och dess egenskaper
Kan nämna några utan en beskriva deras egenskaper.
Kan nämna större delen och även några av deras egenskaper
Kan nämna större delen och även alla de nämnda egenskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: