Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema VATTEN på Krabban

Skapad 2016-03-16 16:35 i Båtsmans förskola Ale
Häromdagen sken solen, snön gnistrade, smälte och det droppade. När vi kom ut frågade vi barnen "Vad är det som låter?" Någon svarade "Det kanske är från vattnet" Ett barn gjorde en upptäckt och sa "Det är vatten därifrån röret" och någon sa "Uppifrån kommer vattnet" Vatten är verkligen något som barnen visar intresse för och därför är vi Krabbor sugna på att utforska och uppleva mer om vatten.
Förskola

 

Detta kommer bli uppstart på vårens tema kring "Vatten" och det känns mycket inspirerande.

Temats arbetssätt kommer att utgå från leken. Barnen kommer upptäcka och utforska vatten med leken som hjälp, både inomhus och utomhus.

Våra små vänner (Bamse och hans vänner) kommer att hjälpa oss att introducera, inspirera och tydliggöra för barnen.

Vi vill ge barnen nya upplevelser och väcka barns nyfikenhet och upptäckarglädje. Låta barnen utforska vatten i olika former och få ny kunskap om vatten

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Häromdagen sken solen, snön gnistrade, smälte och det droppade. När vi kom ut frågade vi barnen "Vad är det som låter?" Någon svarade "Det kanske är från vattnet" Ett barn gjorde en upptäckt och sa "Det är vatten därifrån röret" och någon sa "Uppifrån kommer vattnet"

Vatten är verkligen något som barn i alla åldrar visar intresse för och därför är vi Krabbor sugna på att utforska och uppleva mer om vatten.

Barnens intresse är det som styr temat framåt. Genom att barnens tankar tas på allvar visar vi att deras åsikter är viktiga och deras självförtroende stärks.

Vi tänker att vi genom arbetet med tema vatten kommer att komma in på vilka djur och växter som lever i och kring vatten.

Vi tänker låna böcker på biblioteket som handlar om vatten och se vad som lockar barnen.

 

Mål

Normer och värden -

 • Vi vill att barnen ska få förståelse för hur viktigt det är att det finns vatten.

Utveckling och lärande -

 • Vi vill forska om vatten och dess egenskaper

 

Barns inflytande -

 • Alla barn har erfarenhet av vatten och vi vill utgå från vad som intresserar dem.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Nedbrytning av valda läroplansmål

 Normer och värden

 • Att barnen visar respekt och hänsyn för oss människor, levande djur och natur.
 • Att barnen tar ansvar för vår odling, och får en förståelse för vad morots plantan behöver för att växa.

 

Utveckling och lärande -

 • Att barnen ska få en förståelse för att använda böcker och medier, ipad, projektor för att ta reda på och förmedla kunskaper.
 • Att barnen utifrån sin matematiska förmåga får möjlighet att diskutera och jämföra sina olika funderingar.
 • Öka barnens förståelse för vad växter och djur, behöver för att växa, sol, vatten och näring.

 

Barns inflytande -

 • Barnen får möjlighet till upplevelser, att konkret få undersöka just deras frågor och funderingar.
 • Att barnen får möjlighet att i olika sammanhang och konstellationer ,samtala och redogöra för sina kunskaper, funderingar och iakttagelser.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 

Vi tänker att vi kan utmana och inspirera genom att erbjuda barnen olika aktiviteter. Här har vi "Brain stormat" lite: Låta barnen undersöka vatten i en balja inomhus. Leta efter befintligt vatten utomhus, stuprör, vattenpölar, vatten som droppar. Balja inomhus och pröva på om olika material flyter/sjunker. Måla med vatten, vattenfärger, måla fiskar. Genom att ösa och hälla vatten med olika mått och föremål utvecklas förståelsen för mängd, volym, vikt.

Vi kommer att utgå från dessa frågeställningarna;

Var finns vatten?

Varför behöver vi vatten?

Vad använder man vatten till?

Vem behöver ha vatten?

Hur blir det vatten?

 

Uppföljning

Uppstart v.14 "Var hittar vi vatten på förskolan?"

Introduktions samling. Vi tänker gå på vattenjakt (inne och ute) för att dokumentera var vattnet finns. Vi fotar med lärplattan och sätter upp dokumentationen i hallen, samt i Unikum.

Reflektion från v.14 Vi startade med en samling där barnen fick fundera på vad man kan göra med vatten. Man kan dricka och man kan simma i det säger ett barn,  dyka visar ett annat barn, bara bada tycker någon. Hälla ut vattnet så inte båten sjunker (ösa),säger ett barn. Vi tog in vatten som barnen kände på .Det känns kallt och blött var det några som tyckte. Ett barn blev blöt på fingret och smakade.Han tyckte det smakade gott, det smakar vatten. Vi gick runt på Krabban för att se om vi kunde hitta vatten här. I Skalmans verkstad, i köket , i handfaten och i toalettstolen hittade vi vatten. Nästa dag var det dags att leta ute om det kunde finnas vatten där med. Vi hittade vatten i sand/vattenleken, i vatten pölen, i den stora svarta baljan. Det fanns vatten på undersidan av bänken. Det kunde man inte se men ett barn kände med handen och då blev han blöt? Vid ett annat tillfälle rann det vatten ur stuprännan. Ett barn gick och tittade om där fanns vatten där nu också men hittade inget. Då sa ett annat barn att det finns inne i röret. Det kändes som vatten är ett lätt och roligt tema och barnen visste massor om det.  Vi tänker dela gruppen, i olika sammanhang och konstellationer för att alla ska få möjlighet att komma till tals.

V.15  Vi fortsätter att prata vatten - ute och inne, och observerar vad barnen säger och gör om ämnet. 

Denna vecka kommer vi att gå till skogen. Innan tänker vi fråga barnen: Finns det något vatten i skogen - var finns det vatten? 

Vi träffade Kråkan (mamma Mu`s kompis) i skogen. Han var törstig, men barnen hittade inget vatten  till honom. Ett barn erbjöd honom vatten som vi hade med oss men han ville hellre ha skogsvatten.

v.16 Lille skutt kom på besök. Han ville ha hjälp med att så morötter för hans var snart slut. Jord, frön och morotsslantar hade han med sig. Barnen gjorde hål i jorden och lade i frön. Ett barn sa att vi får lägga i morotsslantar i så kommer det morötter. vi tog en spann med frön och en med slantar. Ett annat barn  sa att vi måste spraya med vatten också. Den tredje spannen har vi lagt frön i och den ska vi inte vattna, så får vi se i vilken spann det kommer morötter?

Kan vatten ha någon betydelse tro?

.V.17 Vi tar med alla tre spannarna till samlingen och funderar tillsammans med barnen om processen. Vad - hur - varför?   Hur gör vi det tydligare för barnen - att det behövs vatten för att det ska gro?

v.18 Brandövning. Vi förbereder barnen med en samling som beskriver brandutrymningen och vi letar efter brandlarm på avdelningen - vi hittar flera röda "klockor".Dagen efter utrymningen reflekterar vi händelsen med en repetition - och fortsätter prata om själva släckningen och vattnets betydelse när det brinner. (skillnaden på att blåsa ut ett ljus och att släcka en eld med vatten - varför då?)

När vi tänder ljus, sprutar vi vatten på ljuset då för att släcka det? "Blåsa"  Det som var svårt att förstå var motsatsen, varför man inte kan blåsa ut elden om det brinner i huset. Detta släpper vi eftersom det fokuserar mer på eld och inte vatten. Vi frågade barnen; Hur gör brandmannen när han ska släcka elden? "Slangen - vatten där i "

Vi frågade barnen om vi hade någon brandslang på Krabban och efter att några barn hittat brandskåpet i hallen, prövade vi att spruta vatten med den. Till allas glädje fanns det vatten och det blev utelek som utvecklades till en härlig lek med vatten!!

v. 19  I skogen mötte vi en väldigt törstig Varg. Hans tunga hängde verkligen ut ur munnen men han förstod inte hur han skulle släcka sin törst och då erbjöd barnen honom ett glas vatten. Det tyckte han var så gott!!  Vargen undrade sedan om barnen ville hjälpa honom att hitta hans små myrvänner. Tillsammans spanades det högt och lågt och det hittades allt möjligt spännande på vägen, tom några små myror (dock ingen myrstack) Vargen tackade barnen, både för vattnet och för den goda hjälpen i skogen.

 Djur behöver alltså dricka vatten för att släcka törsten.

v.21 Vi gör experiment "Flyta och sjunka inne och ute" med dom äldre barnen. Vi  tog fram en balja, fyllde den med vatten. innan vi lade i olika föremål funderade vi på om dom skulle flyta/ sjunka. På frågan "hur det kommer sig att några flyter och andra sjunker",  kunde inte barnen relatera till vikten utan "det är så".

Det är viktigt att göra experimentet många gånger och variera materialet för att barnen ska få en djupare förståelse.

V.23 Reflektion kring vår odling: Det har inte växt alls i våran inne odling och det beror säkert på att det blivit för torrt i samtliga spannar.  Vi frågar barnen varför det inte växer."Det kommer inga morötter säger ett barn det kommer bara pinnar. De kanske kommer imorgon på natten. Det växer bäst på natten"

"Ute växer det lite grönt för man måste vattna", säger ett barn till slut.

Denna vecka har vi haft lek med vatten inne och detta främst med de yngsta och mellan barnen. Att få iaktta, uppleva och upptäcka vatten som man kan hälla och ösa, lukta och smaka på och uppleva med alla sina sinnen.Vi erbjöd leksaker och några kärl att använda och vid varje tillfälle var det två-tre barn + en pedagog.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering

Normer och värden-

Vi har visat på att vatten är viktigt för alla. Vi behöver vatten när vi är törstiga och det blev tydligt att vi blir extra törstiga när det är varmt ute. Även djur och växter behöver ha vatten (törstig Varg och våra små plantor) Omsorgen om vår inne odling har dock brustit men vi hoppas att ute sådden blir kanon! Detta kommer vi att följa med spänning, de sista veckorna innan semestern.

Utveckling och lärande -

Vi har varit på biblioteket och lånat böcker om vatten och mycket material har vi hämtat ur lär plattorna.

Vatten - volym (mängd) - vikt (flyta och sjunka). detta har vi dagligen upplevt i lek med vatten, ute som inne och i våra experiment. Att hälla och ösa i stora och små kärl, något är tomt eller fullt osv på så sätt har vi tränat många begrepp. Det har skapat många funderingar och härliga samtal.

Barnen vet att ett frö behöver ha jord och vatten för att kunna växa, solen eller ljuset har vi dock inte fokuserat på. Kanske en liten miss.

Barns inflytande -

Vi har lyssnat och iakttagit vad barnen intresserat sig för och försökt utveckla aktiviteter utifrån detta. Dock kan vi känna att vi hade kunnat följa upp vissa spår och lekar som tex." hajar i vatten", frukt/grönt som innehåller mycket vatten, "vattenmelon"

Vi har flera barn som förmedlat och delgett varandra sina kunskaper i olika sammanhang. Tex ett härligt samtal mellan två barn som funderade hur det kommit vatten i ett däck ute.

 

Analys och utveckling

Allt som är konkret, själva "görandet" med kroppen och känslorna, är det som blir mest tydligt och lustfyllt för våra yngre barn. De äldre, som har en annan förförståelse och kan resonera om dessa, får andra insikter tex genom samtal. Vi vet sedan tidigare att det är viktigt att dela gruppen, i olika sammanhang och konstellationer.

."Vi reflekterar över hur vattnet kan bli synligt i skogen..kanske är det genom att känna på marken, bli blöt om handen eller stöveln???" Det har varit en väldigt torr vår, så just denna fråga blev lite knivig och så är det med vissa frågeformuleringar helt enkelt.

Temat Vatten har varit perfekt för våra barn. Det har funnits i vår dagliga verksamhet, i olika aktiviteter på avdelningen och på förskolan. Vatten har verkligen lockat alla barn till delaktighet, oavsett ålder intresse och behov.

Framför allt har vi haft det roligt och "Det man lär av lust, kommer man ihåg" säger Rune Andreasson, vår käre Bamses skapare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: