Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Matematik Varlaskolan år 7 - kap Geometri

Skapad 2016-03-16 17:38 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 7 Matematik

Här får du lära dig: -känna igen och jämföra olika vinklar -mäta och rita vinklar -sambandet mellan antalet hörn och vinkelsumman hos månghörningar -identifiera och namnge olika geometriska figurer -konstruera olika geometriska figurer -beräkna omkrets och area hos vanliga geometriska figurer -samband mellan figurers form och deras omkrets och area -använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen -förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp Viktiga begrepp: Vinkel, vinkelsumma, månghörning, diagonal, triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, cirkel, diameter, radie, area, 1 kvadratmeter och skala

Innehåll

Övergripande kunskapsmål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Genomförande


Vi arbetar med "Geometri" på fyra olika nivåer.
Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Filmer att titta på för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Diskussioner efter EPA-modellen

Gruppuppgift

Exittickets

Prov Mån 25/4

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

 • muntliga redovisningar
 • gruppdiskussioner
 • skriftliga kunskapsunderlag genom bla exittickets och prov 25/4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: