Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO/SV: Mitt budskap till världen (ÅR 5), VT-16

Skapad 2016-03-16 23:15 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Hur kan vi tillsammans förändra vårt samhället till det bättre? Hur ska vi göra vår röst hörd? Hur kan en människa göra skillnad i världen?
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Du ska visa världen ett budskap som kommer från dig! Genom text och bild ska du visa din åsikt, dina tankar och ditt budskap om något du tycker är viktigt. Exempel på budskap kan vara: Sluta kriga! Rökning dödar! Stoppa djurplågeri! Hjälp flyktingarna! Eller något helt annat som du tycker är viktigt att uppmärksamma. 

Tänk först ut ett budskap och skriva ner punkter/meningar som förklarar dina tankar och åsikter kring budskapet. 

Fundera på: Varför är det viktigt att uppmärksamma och nå ut till människor med just detta budskap? Försök att argumentera/förklara hur du tänker.

 

Innehåll

Mål

Du ska försöka att klara av följande mål i detta arbetsområde:

- Använda dina kunskaper om mänskliga rättigheter, demokrati, segregering, politiska/ekonomiska skillnader, jämställdhet och andra samhällen till att skapa ett budskap. 

- Förstärka din texts budskap med hjälp av bild/bilder.

- Få text och bild att passa väl ihop

Arbetets innehåll

Du ska visa världen ett budskap som kommer från dig! Genom text och bild ska du visa din åsikt, dina tankar och ditt budskap om något du tycker är viktigt att uppmärksamma i samhället.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

SO/SV: Mitt budskap till världen (ÅR 5), VT-16

 Vi har pratat mycket om hur demokrati fungerar, diskuterat mänskliga rättigheter och sett på en serie där människor har genom ord och handlingar förändrat samhället. Varje dag blir en människas röst tystad, men i Sverige har vi möjligheten att uttrycka vår åsikt och genom ord få andra människor att tänka till en extra gång. Vi kan stå upp för vad vi tycker är rätt, själva men också tillsammans, och kämpa för allas rättigheter genom att nå ut till andra människor med vårt budskap.


Uppgift: Du ska visa världen ett budskap som kommer från dig! Genom text och bild ska du visa din åsikt, dina tankar och ditt budskap om något du tycker är viktigt.

Exempel på budskap kan vara: Sluta kriga! Rökning dödar! Stoppa djurplågeri! Hjälp flyktingarna! Eller något helt annat som du tycker är viktigt att uppmärksamma.

Tänk först ut ett budskap och skriva ner punkter/meningar som förklarar dina tankar och åsikter kring budskapet.

Fundera på: Varför är det viktigt att uppmärksamma och nå ut till människor med just detta budskap? Försök att argumentera/förklara hur du tänker.

Du ska sedan med hjälp av bild/bilder och text göra en affisch med ditt budskap. Denna affisch kommer att sättas upp så att andra elever kan få ta del av ditt budskap.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning sker löpande under lektionstid och efter slutfört arbete då slutprodukten är färdig.

Matriser

Sv SvA
SO/SV: Mitt budskap till världen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapa och förstärka en text till ett budskap
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag kan förstärka textens budskap på ett enkelt sätt genom att använda mig av mina kunskaper i SO.
Jag kan förstärka textens budskap på ett utvecklat sätt genom att använda mig av mina kunskaper i SO.
Jag kan förstärka textens budskap på ett välutvecklat sätt genom att använda mig av mina kunskaper i SO.
Text och bild passar ihop
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Text och bild passar delvis ihop.
Text och bild passar ihop på ett utvecklat sätt.
Text och bild passar ihop på ett välutvecklat sätt.
Förmedla ett budskap/uttrycker en åsikt på ett tydligt sätt
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
 • SO
Jag förmedlar mitt budskap på ett relativt tydligt sätt med hjälp av mina kunskaper inom samhällskunskap.
Jag förmedlar mitt budskap på ett tydligt sätt med hjälp av mina kunskaper inom samhällskunskap.
Jag förmedlar mitt budskap på ett mycket tydligt sätt med hjälp av mina kunskaper inom samhällskunskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: