Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SERIE - KONSTHISTORIA åk6 J

Skapad 2016-03-17 09:08 i Tiundaskolan Uppsala
Konsthistoria-barock/renässans Kunskaperna visas i serie och en bild i centralperspektiv
Grundskola F – 6 Bild

Serie - Konsthistoria - RENÄSSANSEN - BAROCKEN Du kommer att arbeta med att skapa en serie. Du kommer få inblick i serie och filmspråkets stora variation av tekniker och möjligheter. Hur man kan locka betraktaren in i en annan värld, få den att ryckas med och leva sig in i ett drama som skapas av dig. Du kommer få lära dig mer om renässansen/barockens stora mästare och använda renässansens stora revolution i bildspråket, nämligen centralperspektivet.

Innehåll

Mål

Du ska kunna;

 • skapa berättande och informativa bilder
 • använda tekniker, verktyg och material
 • kombinera former, färger och bildkompositioner
 • utveckla egna idéer
 • välja handlingsalternativ som leder det bildskapande arbetet framåt
 • ge omdömen om arbetsprocessen och se samband mellan uttryck, innehåll och  kvalitetet i bildarbetet
 • tolka samtida och historiska händelse i omvärlden

Arbetets innehåll

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

INTRODUKTION - av arbetsuppgiften (läraren)

Du som elev ska;
1.  FORSKA - ANALYSERA

 • Fördjupa dina kunskaper om renässansen  - skriv ner fakta du hittar i punktform. Gör gärna små skisser till eller skriv ut bilder, som du kan använda genom hela arbetsförloppet. Titta b.l.a på följande - möbler, prylar, arkitektur, textur, kläder m.m.
 • Fördjupa dina kunskaper om en konstnär - skriv ner fakta du hittar i punktform. Förslagsvis kan du göre en tidsresa genom en målning eller uppfinning som konstnären gjort.
 • Analysera seriespråket - undersök bildspråket genom att titta i serietidningar. Du kommer också få en stencil med många tips på tekniker m.m..
 • Analysera seriespråket + filmspråket - undersök bildspråket genom  filmer. Du kommer också få en stencil med massa tips på tekniker m.m.

2. PLANERA/SKISSA/TÄNK
- låt fantasin flöda bortom gränserna.

 • Välj tema - gör en synopsis. Du skriv i punkt/berättarform en historia.
 • Karaktärer och miljöer - skissa massor med förslag. Använd faktatexter och bilder när du skissar tidstypiska former och föremål, kläder m.m.
 • Bildmanus - använd stenciler för seriespråket och filmspråket. Försök att inte ha för många bilder. Du ska också ha en  försätssida till din serie.


Viktigt att också fundera på är hur mycket tid och energi du kan och vill ägna till arbetet och ta hänsyn till detta med de val du gör.

4. SKAPA 

 • Renritning -  Storlek A-4 eller A-3. Det är viktigt att tänka på att inte göra några bilder på baksidan av ett papper, eftersom du sedan ska färgsätta med tusch. Det du gör istället, ifall du behöver flera papper är att klistra ihop.
 • Färgläggning - tusch. tekniker att använda; bestäm varifrån ljuskällan kommer, arbetar med stora kontraster. Använd slagskuggor och färglägg med rasterteknik för att fånga materialets struktur och karaktär.


5. PRESENTATION
- Utställning av ditt bildarbete blir i någon form på skolan. Du kommer också göra en keynotepresentation och arbetar med layout.

6. REFLEKTION/BEDÖMNING  - på unikum -redovisning och utvärdering.

Redovisningsform

ELEVUTSTÄLLNING - på skolområdet.


DATUM FÖR INLÄMNING

V. ? - ? ? ?

Matriser

Bl
Serie - Konsthistoria - RENÄSSANSEN

TYDLIGT BUDSKAP MED KREATIVA IDEER

Du ska göra en serie med historiska element. Du ska arbeta berättande - informativ- medryckande - tydlig Din serie ska vara genomarbetad och tydlig. Ju mer kreativa idéer du använder desto mer lockar den. FÖRMÅGOR/CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  4-6   Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6   Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
SERIE
genomarbetad
Delvis genomarbetad.
Genomarbetad på ett utvecklat sätt
Genomarbetad på ett mycket utvecklat sätt
BUDSKAP
tydlighet
ganska tydligt
tydligt
mycket tydligt
KREATIVITET
Idéer
Du bidrar till att utveckla idéer
Du utvecklar delvis egna idéer
Du utvecklar egna idéer

TEKNIKER-MATERIAL och BILD-FORMSPRÅK

Bilder + Bakgrund + Rörelse + Ljud + Pratbubblor FÄRGSÄTTNING - färghantering- kontraster - genomarbetad - finesser - detaljer LAYOUT/KOMPOSITION - placering - storlek - riktning - balans - vikt FÖRMÅGOR/CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  4-6   Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6   Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6   Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
LAYOUT/KOMPOSITION
- placering - balans
Bildspråket är -enkelt
Bildspråket är -Utvecklat
Bildspråket är -Mycket Utvecklat
SERIESPRÅKET
- bildstorlek - subjektiv/objektiv - perspektiv
Bildspråket är; -enkelt
Bildspråket är; -Utvecklat -Varierat
Bildspråket är; -Mycket utvecklat -varierat -idérikt
FÄRGSÄTTNING
- färghantering - skuggning - kontraster - strukturer - material - detaljer
Bildspråket är; -enkelt
Bildspråket är; -Utvecklat -Varierat
Bildspråket är; -Mycket utvecklat -varierat -idérikt
ARBETSPROCESS
Du tänker och väljer olika vägar som för ditt arbete framåt
Du kan med hjälp hitta vägar som leder framåt
Du kan hitta vägar som med bearbetning leder framåt.
Du hittar och väljer själv egna vägar som leder framåt

ANALYS av IMPRESSIONISM och VALD KONSTNÄR

Analys - Tolkning - Engagemang FÖRMÅGOR/CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  4-6   Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6   Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
ANALYS
Tolkning konststilen
Analysen är; enkel och till viss del underbyggd
Analysen är; utvecklad och relativt väl underbyggd
Analysen är; välutvecklad och väl underbyggd

Bl
kunskapskrav för bild 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Framställa bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Kombinera bildelement
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka, resonera & koppla
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: