Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna: Judendom, kristendom och islam vt 18

Skapad 2016-03-17 09:17 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola F Religionskunskap

Kursen behandlar de tre syskonreligionerna judendom, kristendom och islam. Vi studerar deras historia och släktskap med varandra samt studerar och jämför centrala tankegångar, tro, riter och traditioner inom de tre religionerna.

Innehåll

Syfte och konkreta mål

Mål för eleven:

Kunna redogöra för centrala tankar inom de tre religionerna.

Känna till några konkreta uttryck för de olika religionerna i form av riter, trosbekännelser, heliga skrifter och traditioner.

Kunna redogöra för likheter och skillnader mellan de olika religionerna, såväl när det gäller konkreta uttryck som centrala tankegångar.

 

Undervisning

 • Genomgångar och filmvisning
 • Gemensam och individuell textläsning (läroböcker och utdrag ur heliga skrifter)
 • Akvariesamtal utifrån de tre religionernas centrala tankar.

Examination och bedömning

Bedömningsunderlag för kursen:

 • Ditt deltagande i klassrumsdiskussionen  och ditt löpande arbete med tilldelade arbetsuppgifter.
 • .Ditt deltagande i akvariesamtal.
 • Avslutande skriftligt prov.

I bedömningen lägges särskild vikt vid din förmåga att se likheter och skillnader mellan de tre religionerna samt förmågan att se samband mellan religion och samhälle.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9

Matriser

Re
Syskonreligionerna år 7

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper
Du har ännu inte baskunskaper om de tre syskonreligionerna. Du beskriver ännu inte viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har baskunskaper om de tre religinerna. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om de tre religionerna. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om de tre religionernaDu förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Likheter och skillnader i olika sätt att tro
Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Religion och Samhället
Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt hur religion och samhällen påverkar varandra. Du beskriver ännu inte hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur religion och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur religion och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur religion och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Religion och människan
Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och hur personligheten kan påverkas av tron.
Etiska frågor
Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt om vad som är rätt och fel. Du använder ännu inte etiska begrepp och modeller på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om vad som är rätt och fel. Du använder etiska begrepp och modeller på ett ganska bra sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om vad som är rätt och fel. Du använder etiska begrepp och modeller på ett bra sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om vad som är rätt och fel. Du använder etiska begrepp och modeller på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: