Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2016-03-17 09:38 i Öjersjö Brunn Partille
Vi ska ta reda på vilka världens största religioner är och reflektera över hur det kan påverka en människas liv att ha en viss livsåskådning. Vi ska arbeta vidare med att skriva faktatexter om olika högtider.
Grundsärskola 6 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
...

Innehåll

Förmågor

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-6
  Att leva i Sverige Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-6
  Att leva i världen Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
 • SO  1-6
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • SO  7-9
  Att leva tillsammans Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.
 • SO  7-9
  Att leva i världen Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.
 • SO  7-9
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  7-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och faktatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och faktatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Detta ska du lära dig

 

Reflektera över världsreligionerna

Jämföra kristendom med andra världsreligioner

Reflektera över vad religion kan betyda för en människa

Skriva faktatext 

Diskutera vad religiösa berättelser handlar om 

Använda ord om världsreligionerna

 

 

Detta ska vi arbeta med

I undervisningen ska vi:

- läsa faktatexter om världsreligionerna

- se filmer om religionens betydelse för ungdomars liv och diskutera detta

- skriva egna faktatexter 

- jämföra de olika 5 olika världsreligonerna utifrån; symbol, skrift, gud, viktig plats, viktig person, levnadsregler, högtider, traditioner, mat och var i världen som religionen är vanligast.

- Muntlig redovisning med hjälp av ett digitalt hjälpmedel. Exempel power point, eller film.

 

 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO  E 6
  Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
 • SO  E 6
  Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
 • SO  E 9
  Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
 • SO  E 9
  Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • SO  E 9
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
 • Sv  E 6
  Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
 • Sv  E 6
  Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
 • Sv  E 9
  Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.

Detta bedöms

Du kommer att bedömas enligt kunskapskraven i Lgr 11. Ovan finns kunskapskraven för en godkänd nivå (E)

 

Hur du kan jämföra kristendomen med andra världsreligioner

Hur du kan samtala om vilken betydelse religion kan ha för människor

Hur du använder dig av ord och begrepp som är kopplade till världsreligionerna

Hur du skriver faktatext med ordval, tydligt innehåll och hur du har anpassat till mottagare och syfte

Hur du resonerar om budskap och handling i berättande texter och filmer

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: