Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket vi talar

Skapad 2016-03-17 10:59 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett arbetsområde i vilket språkhistoria, dialekter och grannspråk ingår.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Varifrån härstammar svenskan? Hur talade och skrev svenskarna förr i tiden? Vilka ord har vi lånat in från andra språk? Vad formar vår egen tids språkbruk? Vilka likheter och skillnader finns det när vi jämför svenska, danska och norska?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Se matrisen nedan.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

·         Du kommer att få läsa texter om de olika delarna, reflektera över innehållet,                 sammanfatta och svara på frågor.

·         Du kommer att få lyssna på genomgångar där du skall ta anteckningar.

·         Du kommer att få lyssna på olika dialekter och delta i diskussioner kring dessa.

 

v. 5

Torsdag

U  Introduktion och genomgång av arbetsområdet.

U  Människan och språket, genomgångsfilm och ord.

 

v. 6

Måndag

U  Var kommer alla ord ifrån? Genomgångsfilm och ord.

U  Övning, nya ord.

U  Diskussion.

 

Onsdag

U  Språkhistoria

U  Genomgångsfilmer och ord.

U  Övningar.

 

Torsdag

U  Språkhistoria

U  Genomgångsfilmer och ord.

U  Övningar.

 

v. 7

 

Måndag

U  Genomgångsfilm

U  Nordiska språk

 

Onsdag

U  Nordiska språk

U  Sammanfattning, lämna in.

Beting under veckan: Läs sidorna 249-251. Skriv en sammanfattning av texten

                      (individuellt).

Torsdag

U  Genomgångsfilm

U  Dialekter, lyssna + diskussion

 

v. 9

Måndag

U  Dialekter, lyssna + diskussion.                           Beting under veckan: Sammanställ

                                                                           dina anteckningar, skriv 10 frågor.

                                                                                        utifrån dem. Byt med en kamrat, rätta.

Onsdag

U  Genomgång, Ursvenskt och främmande. Ta anteckningar

U  Beting

 

Torsdag

U  Arbeta med veckans beting

v. 10

Måndag

U  Repetition

 

Onsdag

U  Prov

 

Torsdag

U  Utvärderingar

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Ditt avslutande prov kommer att vara underlag för bedömningen.

Utvärdering

Du utvärderar som vanligt i din processlogg och du kommer att få en utvärdering i kunskapskraven nedan av mig.

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
Föra resonemang
Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du visar att du har en viss kunskap om varifrån och hur svenskan har utvecklats.
Du visar relativt goda kunskaper om varifrån och hur svenskan har utvecklats (lånord etc).
Du visar goda kunskaper och resonerar på ett trovärdigt sätt om varifrån svenskan har kommit och hur den har utvecklats (lånord etc).
Göra jämförelser
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du känner till ett par ord på danska och norska.Du känner till vilka minoritets språken i Sverige är.
Du känner till och kan skilja på många av de ”falska vänner” som vi har pratat om i de nordiska språken. Du känner också till de svenska minoritetsspråkenoch vet lite om när och varför språklagarna kom till.
Du känner till många ord i norska och danska och är medveten om de ”falska vänner” som vi pratat om. Du känner också till lite om olika stavningsregler som skiljer de nordiska språken åt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: