Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mit Leib und Seele ...

Skapad 2016-03-17 11:23 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Vi jobbar med att lära oss kroppsdelar, läsa olika texter och skriva om vårt välmående
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du lär dig:

 • vad olika kroppsdelar heter
 • olika åkommor och sjukdomar

Grammatik:

 • I den här sektionen är ett grammatiskt moment viktigt– perfekt (vad man har gjort). Vi ska även lära oss lite mer om ackusativ av substantiv och arbetet med verbböjning i presens (nutid) fortsätter!

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

- Läsning och översättning av texter i boken
- Arbete med uppgifter till text
- Läsa på/kunna glosor både skriftligt och muntligt
- Hörövningar

- Se på olika program

Hur du får visa vad du kan:

- Muntligt och/eller skriftligt
- Prata under arbetspass
- Arbeta under arbetspass
- Prov (läsa, lyssna, skriva)

Skrivuppgift: Mein Wohlbefinden

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser

M2
Mit Leib und Seele

Begripligt
Relativt tydligt
Tydligt
Ny nivå
Skriva
Språkets precision
Du kan annu inte använda några få enkla grammatiska strukturer och mönster för att göra dig förstådd.
Du kan använda några få enkla grammatiska strukturer och mönster och för det mesta kann du göra dig förstådd. Du skriver någorlunda begripligt även om det blir grammatiskt fel ibland. Du skriver enkelt med korta meningar. Du skriver enkla frågor och svar på frågor.
Du skriver längre samman-hängande meningar och får oftast grammatiken rätt. Du skriver en enkel samman- hängande text
Du använder vanliga strukturer och mönster och uttrycker dig förhållandevis exakt. Du skriver med ett varierat språk och god användning av grammatikens regler.
Ny aspekt
enstaka ord
Med fraser och enkla meningar
Till viss del samman-hängande
Relativt samman-hängande
Samman-hängande
Ny aspekt
Grad av textbindning
Du kan inte eller har svårt för att uttrycka dig begripligt.
Du skriver med ett mycket grundläggande förråd av ord, enkla fraser och meningar för att kommunicera.
Du kan använda några enkla sambands-eller bindeord för att knyta samman satser och meningar på ett relevant sätt.
Du kan använda sambands-eller bindeord för att knyta samman satser och meningar på ett bra och relevant sätt.
Du kan använda sambands-eller bindeord för att knyta samman satser och meningar på ett relevant sätt. Uttrycken används dessutom för att ange en ökad förmåga att hålla en röd tråd i en framställning och att tydliggöra orsaks-eller följdförhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: