Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 9 Sh Ekonomi NS

Skapad 2016-03-17 15:59 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap

Arbetsområdet behandlar samhällsekonomi.

Innehåll

Mål för elev

Du ska känna till och kunna resonera kring följande begrepp:

 

marknadsekonomi
planekonomi

utbud - efterfrågan

det ekonomiska kretsloppet

konjunkturer - inflation - ränta (se tabellen)

tillväxt
BNP
HDI

Innehåll

Vilket innehåll som avses. Lyft text ur centralt innehåll i Lgr 11 och klistra in här. Specificera texten vid behov.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Kursplanemål

Lyft mål/strecksatser ur syftestexten i Lgr 11 som varit utgångspunkt för ”Mål för elev” och klistra in här.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Matriser

Sh
Jä vt 16 åk 9 Sh Ekonomi NS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ekonomiska begrepp
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter ... argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Konjunkturer - inflation - ränta
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter ... argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Utbud och efterfrågan
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter ... argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Det ekonomiska kretsloppet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: