Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2016 Svensk språkhistoria samt Språk i språket

Skapad 2016-03-18 06:18 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Arbetsområde om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt minoritetsspråk och dialekter
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Det svenska språket är levande och dynamiskt. Språk förändras över tid och det är betydelsefullt att veta vilka faktorer som har spelat stor roll för svenska språkets utveckling och vad som påverkar språket idag.

Du ska få lära dig om svenska språkets historia, ursprung och särdrag, om hur andra språk har haft stort inflytande på vårt språk, samt fundera över nya ord och hur de bildas.

Du kommer också att lära dig mer om minoritetsspråk och svenska dialekter.

 

Innehåll

Undervisningen

Du får ta del av genomgångar, diskutera, se filmer och läsa om det svenska språket i läromedlet Portal. Vi arbetar med instuderingsfrågor för att förtydliga vad som är viktigt. Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Centralt innehåll Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Nya ord i språket, till exempel lånord.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
 • SvA  7-9
  Språkbruk Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 • SvA  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

Bedömning

 

Du kommer att visa dina kunskaper kontinuerligt genom din aktivitet under lektionerna, genom ett kunskapsprov samt genom en muntlig gruppresentation under v. 16-17.

 

 

Matriser

Sv SvA
Språkhistoria och muntlig redogörelse år 9

E
C
A
Förmågan att föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
...enkla och till viss del underbyggda resonemang...
...relativt väl underbyggda resonemang...
...välutvecklade och väl underbyggda resonemang...
Förmågan att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
....förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
... förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
... förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: