Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mjölkens resa

Skapad 2016-03-18 09:05 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola 1 SO (år 1-3) Samhällskunskap Svenska

Mjölkens resa

Boskapsdjur och hållbar utveckling

Har du tänkt på varifrån mjölken du dricker kommer? Vet du hur mjölkpaketet tillverkas och hur det ska sorteras i soprummet?  Mjölken kommer från kossorna som bor på bondgårdar. Vilka fler djur bor på en bondgård och vilken mat får vi från dem? Vi ska läsa om djur som bor på våra svenska gårdar, vilken mat vi får därifrån och vilken väg maten och mjölken tar. Detta ska vi göra genom att tillsammans läsa om olika djur och titta på filmer om hur bönder lever. Vi kommer också få lära oss lite om vad hållbar utveckling innebär.  

Den stora frågan!

Vad kan vi äta och hur ska vi leva för att framtiden ska bli bättre?  


Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

  • Vi kommer att ha genomgångar i klassrummet, titta på filmer och diskutera tillsammans.
  • Du kommer att få skriva texter om djuren som bor på bondgården.

  • Du kommer att få arbeta enskilt, tillsammans med en kamrat och i helklass (EPA).

  • Du kommer få möjlighet att öva dina förmågor.

  • Du kommer att få möjlighet att visa dina förmågor och få/ge kamratbedömning och respons av oss.

 

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer att undersöka mjölkens väg och bönders liv.

Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på att dela med dig av dina kunskaper till dina klasskamrater, både muntligt och skriftligt. Du kommer att få öva på att berätta och beskriva dina tankar så att dina kamrater förstår vad du menar. Du kommer också få samtala och diskutera olika frågor och saker med dina kamrater.

Begreppsförmågan

Du kommer att få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde. Vi kommer att lära oss vad orden betyder och träna oss på att använda orden både när vi pratar och skriver.

Metakognitiva förmågan - Att reflektera kring sitt eget lärande

Du kommer att få använda dig av själv och kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma ditt egna och andras resultat.

Uppgifter

  • Ordsamlaren

  • Djur-spel

  • Film

  • Vad får vi från djuren?

  • Genreskrivning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: