Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skriver en utredande text

Skapad 2016-03-18 10:30 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska

En utredande text ska öka förståelsen hos läsaren och ge ökade kunskaper. I din utredande text bearbetar du ett speciellt problem eller ämne och resonerar dig fram till en väl underbyggd slutsats.

Innehåll

Mål

Målet med arbetet är att du ska kunna skriva en utredande text med god struktur. Du ska kunna använda dig av korrekta källhänvisningar och de språkliga normer som kännetecknar sakprosan. Du ska känna till skillnaderna mellan orsaksanalyserande utredning och problemlösande utredning. 

Din utredande text kommer också att bedömas utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att resonera kring ämnen som samhällsekonomiska frågor. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Undervisning och genomförande

Vi inleder med att gå igenom vad som kännetecknar utredande texter och tränar genom att analysera en faktatext med fokus på struktur och källor. Du kommer att använda samhällskunskapslektioner och svenskalektioner för att utreda, förklara och förtydliga det ämnesområde du valt. 

Matriser

Sv
Utredande text - Matris för bedömning i svenska

- >
- >
- >
Genremedvetenhet
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Du skriver objektivt.
Texten är anpassad till ämnet. Du skriver i objektivt och använder till viss del ett sakligt/formellt språk.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Du skriver objektivt och använder genomgående ett sakligt/formellt språk.
Struktur
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Du har inledning, avhandling, analys och sammanfattning. Du beskriver någon eller några orsaker till problemet.
Strukturen är tydlig och har ett relativt tydligt fokus på ämnet. Du har inledning, avhandling, analys och sammanfattning. Du beskriver flera orsaker till problemet samt ger något förslag på lösning.
Texten är tydlig, fokuserad och saklig. Du har inledning, avhandling, analys, sammanfattning. Du beskriver nyanserat orsaker till problemet samt ger förslag på lösningar.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är enkel. Texten innehåller talspråkliga ord. Det förekommer stavfel.
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten innehåller enstaka talspråkliga ord. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav är korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller ett korrekt och variationsrikt bruk av skiljetecken och andra skrivtecken. Styckeindelningen är genomtänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: