Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i ämnet biologi - människan

Skapad 2016-03-18 11:13 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Utifrån Hans Perssons matris s. 133 i boken om biologi
Grundskola 4 – 6 Svenska Biologi

Människan har bara varit med under ett ögonblick av hela universums historia. Tänk att vi utvecklats genom evolution från en liten cell till en fungerade människokropp! De första människorna levde i Afrika och för cirka 80 000 är sedan spred sig människorna ut i världen.

Människan har nu stor kunskap om människokroppen och hur alla delar och organ samverkar med varandra. Vi ska lära oss mycket om detta!

Innehåll

1 Exempel på arbetssätt: Vad ska vi lära oss? Hur?

 

När vi arbetat med kapitlet kommer du att kunna besvara dessa frågor.
Hur ser människans utveckling ut?
Vilka är människans stora organsystem och hur samverkar de?
Vad är viktigt att tänka på för att leva hälsosamt?
Vad trodde man om olika sjukdomar förr? Varför har man ändrat uppfattning?

2 Vad kommer bedömas?

Exempel på bedömningsmatris

Godtagbar nivå

God nivå

Mycket god nivå

Få relevanta fakta, begrepp, exempel, konkretiseringar och argument om olika energikällor och vad de används till...

Flera relevanta fakta, begrepp, exempel, konkretiseringar och argument om olika energikällor och vad de används till...

Många relevanta fakta, begrepp, exempel, konkretiseringar och argument om olika energikällor och vad de används till...

Få och korta resonemang om samband, orsaker, konsekvenser, lösningar, jämförelser, perspektiv och problematiseringar...

Flera och långa resonemang om samband, orsaker, konsekvenser, lösningar, jämförelser, perspektiv och problematiseringar...

Många och längre resonemang om samband, orsaker, konsekvenser, lösningar, jämförelser, perspektiv och problematiseringar...

3 Långsiktigt mål - syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

4 Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

5 Kunskapskrav

Matris

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  A 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
 • Bi  A 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Bi  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
 • Bi  A 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser

Sv Bi
Pedagogisk planering i ämnet biologi - människan

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Kunskaper om biologiska sammanhang och användning av begrepp. -Beskriver vilka människans organsystem är och varför vi behöver dem.
 • Bi  A 6
Använder vardagligt språk och egna erfarenheter. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Använder vardagligt språk, egna erfarenheter och biologins begrepp. Ofullständig eller inte helt korrekt förklaring/beskrivning.
Använder korrekta naturvetenskapliga begrepp som passar in i sammanhanget
Beskriva
Ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. - Beskriver hur människan utvecklats.
 • Bi  A 6
Ger få exempel och vardagliga och inte helt korrekta förklaringar till hur människan utvecklats.
Ger flera exempel, använder några naturvetenskapliga begrepp och inte helt korrekta förklaringar till hur människan utvecklats.
Ger många exempel och använder korrekta naturvetenskapliga begrepp som passar in i sammanhanget för att förklara hur människan utvecklats.
naturvetenskapliga upptäckter
Berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor. - Vad man trodde om sjukdomar förr.
 • Bi  A 6
Ger få exempel och vardagliga och inte helt korrekta förklaringar till vad man trodde förr om sjukdomar och vad som gjorts för att man ändrat uppfattning.
Ger fler exempel, använder några naturvetenskapliga begrepp men inte helt korrekta förklaringar till vad man trodde förr om sjukdomar och vad som gjorts för att man ändrat uppfattning.
Ger fler många exempel och kan använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara vad man trodde förr om sjukdomar och vad som gjorts för att man ändrat uppfattning.
Beskriva samband
Kan relatera till samband i människokroppen. -Hur organsystem fungerar.
 • Bi  A 6
Förklarar vissa samband med vardagligt språk och utifrån egna erfarenheter.
Förklarar med vardagligt språk och kunskaper i naturvetenskap, men inte helt fullständigt eller korrekt.
Använder korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva och förklara.
Samtala
Kan samtala om och diskutera frågor om hälsa. - Vad man ska tänka på för att leva hälsosamt.
 • Bi  A 6
Gör ett eget ställningstagande och motiverar det.
Gör ett eget ställningstagande, motiverar det med sakliga argument för och emot samt utvecklar argumenten.
Ger ett eget ställningstagande, motiverar det med sakliga naturvetenskapliga argument för och emot. Beskriver konsekvenser.
Söka och granska information
- Vad man ska tänka på för att leva hälsosamt
Använder olika källor och värderar dem ur något perspektiv.
Använder olika källor och värderar dem ur flera perspektiv (svårighetsnivå, relevans, fakta och värderingar).
Använder olika källor och värderar dem ur flera perspektiv (svårighetsnivå, relevans, fakta och värderingar). Resonerar kring vilka intressen och värderingar som ligger bakom informationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: