Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Perspektiv Arkitektur/konstruktion

Skapad 2016-03-18 12:28 i Tiundaskolan Uppsala
Perspektivregler och en slutuppgift: en byggnad/konstruktion i miljö som görs med en inspirationsblid som utgångspunkt.
Grundskola 8 Bild

Regler för frontperspektiv och snedperspektiv går vi igenom under 4 lektioner. Efter det kommer ni att få en uppgift att göra där ni ska visa att ni förstått reglerna och kan använda er av dem i en bilduppgift.

Innehåll

Perspektivregler - frontperspektiv och snedperspektiv

I frontperspektiv ser man alla saker med en sida (front) vänd mot sig. Vi börjar med att teckna lådor av olika slag sedda framifrån.

Det finns tre sorters linjer i grunden för frontperspektiv:

 • Vågräta linjer
 • Lodräta linjer
 • perspektivlinjer som går till gränspunkten (blickpunkten)
 • Obs! det finns bara en gränspunkt i frontperspektiv!
 • Alla inåtgående linjer som går bort ifrån dig – går i riktning mot gränspunkten

 

Här är några länkar som du kan följa för att se videos på hur man arbetar med frontperspektiv:

https://www.youtube.com/watch?v=MpCwVHXvyQk

https://www.youtube.com/watch?v=QZlLbgAD35s

https://www.youtube.com/watch?v=p5x9a_-jtGU

https://www.youtube.com/watch?v=2mjSDIBaUlM

 

I snedperspektiv ser man alla saker med en hörn vänd mot sig. Nu står alla saker snett framför dig. Vi börjar med att teckna lådor av olika slag som står snett framför oss.

Det finns två sorters linjer i grunden för frontperspektiv:

 • Lodräta linjer
 • perspektivlinjer som går till en av de två gränspunkterna
 • Obs! det finns två gränspunkter i snedperspektiv! Dessa ska du placera så långt ut på pappret som möjligt – på horisontlinjen
 • Alla inåtgående linjer som går bort ifrån dig – går i riktning mot en av gränspunkterna.
 • Man börjar med den lodräta linje som visar hörnet som är närmast en.
 • Sedan drar man linjer som visar sidorna på lådan – de ska gå mot en av gränspunkterna.

Här är några länkar som du kan följa för att se videos på hur man arbetar med snedperspektiv:

https://www.youtube.com/watch?v=W4t8ZxcazCQ

https://www.youtube.com/watch?v=mE1v-ALAmrA

https://www.youtube.com/watch?v=A2g1IuyIW-4

Uppgifter

 • Slutuppgift inom perspektiv åk 8

Matriser

Bl
Pespektivuppgift åk. 8 - slutuppgift

Förmågor som bedöms

Åk 9 - E
Åk 9 - C
Åk 9 - A
Använda tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera former, färger och bildkompositioner
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer inom ämnesområden
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andrauppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetsprocessen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beskriva bilders uttryck, innehåll och funktion
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: