Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2016-03-18 14:36 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Tid

v 14-19

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Arbetssätt

Undervisningen kommer att handla om följande:

 • Tal i bråkform
 • Bråk
 • Procent
 • Delar
 • Höjning och sänkning

Vecka 14
Vi kommer att öva på att teckna bråk i dess enklaste form genom att förkorta dem. Vi kommer att gå igenom delbarhetsreglerna, s188-196

Vecka 15
Vi kommer att gå igenom blandad form och bråkform och omvandlingar mellan dem. Vi kommer att titta på sambanden mellan bråkform och decimalform och procentform. S 197-201

Vecka 16
Vi fortsätter att arbeta med sambandet mellan bråk och procent med tal som inte enkelt kan förkortas eller förlängas med 100. S 211 - 224

Vecka 17
Vi kommer att räkna med bråk. T.ex. hur mycket är 1/6 av 36 kr. Vi kommer att jobba med addition och subtraktion av bråk. S 202-210

Vecka 18
Vi kommer att titta på hur man räknar med procent S 226-234

Vecka 19
repetition och prov. 

Vi använder oss av Matematikboken X kapitel 5 sid. 187-244

Bedömning

Du kommer att bedömas under löpande under lektionstid samt på avslutande prov. 

Din förmåga att ...

Lösa matematiska problem kommer att bedömas under problemlösningslektioner samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna lösa problem i välbekanta situationer, dvs du ska kunna lösa enklare uppgifter även när de inte helt följer de mönster du har arbetat med tidigare. Det kan till exempel vara att du lärt dig hur du räknar fram hur många tjejer det är i en klass om 20% av de 25 eleverna är tjejer och du ska då använda dig av det för att räkna fram hur många killar som går i klassen.
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna ta dig an uppgifter du inte är helt säker på hur du ska lösa och påbörja en lösning med hjälp av att rita, förklara med ord, arbeta med symboler och uttryck eller med hjälp av fysiskt material. Du ska också kunna komma en bit på väg i att visa hur du kan lösa problemet genom att räkna. 
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna lösa uppgifter du från början inte här helt säker på hur du ska lösa och kunna använda dig av de metoder som passar bäst för att lösa just det problemet. 

Resonemang om tillvägagångssätt och rimlighet kommer att bedömas under problemlösningslektioner, i ditt löpande arbete samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna berätta varför du valt att räkna en uppgift på ett visst sätt och fundera över om du hade kunnat lösa uppgiften på annat sätt. Du kan också reflektera över att om du vet att 25% = 1/4, är det då rimligt att 25% av en timme är 20 minuter?
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna berätta och motivera varför du valt att räkna en uppgift på ett visst sätt. Du ska också ha med en viss bedömning av om dina svar på olika uppgifter är rimliga utifrån vad du kan om till exempel bråk och procent.
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna berätta och motivera på ett säkert sätt om varför du valt att räkna en uppgift på ett visst sätt. Du ska också kunna ge exempel på andra sätt att lösa uppgiften på.  

 

Din kunskap om matematiska begrepp kommer att bedömas löpande i ditt arbete, i klassrumsdiskussioner samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform. Du ska kunna förstå samband mellan procentform och hundradelar samt omvandla mellan bråkform och blandad form.  
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna det som gäller för E-nivån, samt visa på en djupare förståelse för bråkbegreppet och procentbegreppet och hur det relaterar till decimal- och procentformen. 
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna det som gäller för E- och C-nivån och du ska kunna använda dig av förändringsfaktorn. 

Din förmåga att använda matematiska metoder kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du kunna beräkna till exempel hur mycket 1/8 är av 360 kr, och hur mycket du har sparat sammanlagt om 15% av dina sparpengar är 400 kr. 
 • FÖR ATT NÅ C ska du kunna det som gäller för E samt kunna räkna addera bråktal i blandad form med samma nämnare och räkna ut nytt pris vid procentuell höjning eller sänkning. 
 • FÖR ATT NÅ A ska du kunna de som gäller för E och C samt kunna avgöra mest effektiva metod för att komma fram till lösningar. 

Din förmåga att kommunicera dina lösningar bedöms i ditt löpande arbete, under problemlösningslektioner samt på provet. 

 • FÖR ATT NÅ E ska du ha påbörjat lösningar av textuppgifter genom att till exempel skriva ner vilken information du får i uppgiften och försöka dig på en beräkning. 
 • FÖR ATT NÅ C ska du ha kommit en bit på väg i att lösa textuppgifter eller krångliga sifferuppgifter. Du kan sortera ut och använda dig av information och kommer ofta till rätt lösning. Dina uträkningar ska gå att följa till största del. 
 • FÖR ATT NÅ A ska du komma fram till rätt lösningar i de allra flesta fall och dina uträkningar ska vara tydliga och lätta att följa. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: