Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk7 vt 2016

Skapad 2016-03-18 14:51 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Geometri

Ordet geometri kommer från grekiskans "geo" som betyder jord och "metria" som betyder mäta. Det du lär dig i skolan om geometri har varit känt runt om i världen i tusentals år. Geometri används av många olika yrkeskategorier och används i så skilda sammanhang som t ex i konst och i rymdforskning.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

...mäta och beräkna vinklar, sträckor och areor, samt att rita och konstruera geometriska figurer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

...lösa problem, redovisa och rita figurer samt att välja och använda matematiska metoder. Dina kunskaper om geometriska begrepp kommer också att bedömas.
Läs mer i matrisen nedan om bedömningen.

Matriser

Ma
Bedömning

E
C
A
Problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika problem som handlar om saker du känner till. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika problem som handlar om saker du känner till. Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika problem som handlar om saker du känner till. Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om vinklar, trianglar, fyrhörningar. Du kan berätta om begreppen och diskutera på ett enkelt sätt hur de hör ihop. Du använder begreppen på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om vinklar, trianglar, fyrhörningar. Du kan berätta om begreppen och diskutera på ett utvecklat sätt hur de hör ihop. Du använder begreppen på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om vinklar, trianglar, fyrhörningar. Du kan berätta om begreppen och diskutera på ett välutvecklat sätt hur de hör ihop. Du använder begreppen på ett bra sätt i nya situationer.
Metoder
Du kan välja och använda metoder som passar ganska bra för att mäta och beräkna vinklar, sträckor och areor med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda metoder som passar bra för att mäta och beräkna vinklar, sträckor och areor med gott resultat.
Du kan välja och använda effektiva metoder som passar mycket bra för att mäta och beräkna vinklar, sträckor och areor med mycket gott resultat.
Resonemang
Du kan föra eller följa matematiska resonemang på ett någorlunda tillfredsställande sätt. Du drar någorlunda korrekta slutsatser ur egna eller andras resonemang.
Du kan föra eller följa matematiska resonemang på ett tillfredsställande sätt. Du drar korrekta slutsatser ur egna eller andras resonemang.
Du kan föra eller följa matematiska resonemang på ett mycket tillfredsställande sätt och kan dessutom ge uttryck för flera alternativ. Du drar korrekta och tydliga slutsatser ur egna eller andras resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: