Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 8 Sh+Sv+SvA Arbetsliv NS

Skapad 2016-03-18 16:02 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Mål för elev

- analysera och kritiskt granska arbetslivet med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

-uttrycka och värdera olika ståndpunkter i diskussionen gällande arbete och arbetsmiljö samt kunna argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

 -redovisa muntligt med keynote med anpassning till mottagarna

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • SvA  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.

Genomförande

Vi inleder arbetsområdet med ett besök på Konsthallen där vi ser utställningen "Vårt arbete" och deltar i en workshop.

Under din prao studerar du arbetslivet i verkligheten och tillbaka i skolan redovisar du dina erfarenheter i en muntlig redovisning med keynote.

Du skriver också ett prov på centrala begrepp i arbetsområdet.

Kursplanemål

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Matriser

Sv Sh SvA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Prov (SH)
samhällsvetenskapliga begrepp
12-16 rätt
17-20 rätt
21-24 rätt
PRAO-redovisning (SH)
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Du resonerar enkelt om ditt innehåll, genom att t ex uttrycka åsikter. Personalen tyckte att köket var gammalt och slitet och blev lätt smutsigt. Det kan ju göra att gästerna blir sjuka.
Du resonerar utvecklat om ditt innehåll, genom att t ex jämföra olika åsikter. I dina resonemang använder du ibland kunskaper från arbetsområdet. Forts. Ägaren tyckte att köket fungerade trots att det var gammalt, men att personalen måste städa bättre. Personalen pratade då med sitt skyddsombud. Hens uppgift är att kontrollera att arbetsmiljön är bra på arbetsplatsen.
Du resonerar utvecklat om ditt innehåll, genom att t ex jämföra olika åsikter. I dina resonemang visar du ofta och tydligt att du kan tillämpa dina kunskaper från arbetsområdet. Forts. Skyddsombudet skulle ta upp saken med ägaren. Om köket inte fungerar måste ägaren åtgärda det. Annars bryter hen mot arbetsmiljölagen.
PRAO-redovisning (SH)
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp
I dina resonemang använder du några relevanta begrepp som du förklarar enkelt.
I dina resonemang använder du relevanta begrepp som du oftast förklarar på ett utvecklat sätt.
I dina resonemang använder du många relevanta begrepp som du förklarar på ett utvecklat sätt.
PRAO-redovisning (SV + SVA)
Du har viss kontakt med åhörarna.
Du har god kontakt med åhörarna.
Du har tydlig kontakt med åhörarna och talar engagerande och övertygande.
PRAO-redovisning (SV + SVA)
Du har relativt mycket stöd i anteckningar/keynote när du talar.
Du talar mestadels fritt. Du använder anteckningar/keynote diskret.
Du talar fritt. Du har endast lite stöd i anteckningar/keynote.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: