Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Penpals; reading and writing (grammar), 14-20

Skapad 2016-03-20 11:41 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna är med i PenPal schools och samtidigt så arbetar de med korta noveller med tillhörande uppgifter. Den andra lektionen arbetar de med att repetera grammatik. De har en slutuppgift där de skriver en text och visar att de kan få in grammatiken när de skriver.
Grundskola 8 Engelska

During five weeks you will work with Pen pals Schools and the course World Explorer. You will also read novels and answer questions as well as practice grammar. In the end you will write a text in English and show your teacher you can write with correct grammar. 

Innehåll

Material

You will need this to each lesson: 

 • Your Ipad (pencil and rubber if it does not work) 
 • Showbie code to your classroom in English (you get it from your teacher) 
 • Account to PenPal schools (you will receive an e-mail invitation from your teacher) 
 • Kahoot account

Aim

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Central content

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Lessons

When we work with this theme you will work with PenPal schools during the first lesson as well as reading novels and answer questions. During the second lesson you will work with grammar. Your teacher has the opportunity to follow your progress in PenPal schools and guide you along the way. 

Lesson 1:

1) Log in to PenPals school https://penpalschools.com and the course "World explorer".

2) Do the exercises (it takes about 30 minutes).

2) Read novel in Showbie. 

3) Answer questions to novel and hand in at Showbie. 

If you are not ready with your questions on the lesson you will have this as home work to next lesson!

Lesson 2: 

1) Work with grammar exercises. You have the exercises at Showbie as well as on paper

Sometimes you will do a Kahoot on different areas in the grammar but also work with the app Jhonny G. 

 

You have to look at each instruction video before week 18! 

The second lesson week 19 you will write a text  You show us your knowledge in writing a text in English. 

Assessment

We will look at: 

 • Reading and understanding; by reading at PenPal schools and answer questions
 • Reading and understanding; by reading novels and answer questionsWriting;  by writing in PenPal schools to your Pen pal 
 • Writing; by writing a text and show us you know how to write with correct grammar

Matriser

En
Penpals; reading and writing (grammar), 14-18

Penpals; reading and writing (grammar), 14-18

På väg
E
C
A
Reading and understanding (reading a novel)
Jag har läst alla noveller. Jag förstår lite och kan svara på en del frågor men har svårt för att förstå sammanhanget.
Jag har läst alla noveller och svarat på alla frågor. Jag förstår helheten när jag läser.
Jag förstår såväl helheten i novellerna samt en del detaljer.
Jag förstår såväl helheten samt alla detaljer i novellerna.
Reading and understanding (PenPal schools)
Jag har läst en del i PenPal schools. Jag förstår lite men har svårt för att svara på frågorna till min brevvän.
Jag har läst alla utdrag i PenPal schools. Jag har svarat på alla frågor så att min brevvän från ett engelsktalande land förstår mig utan problem. Jag kan dessutom förstå vad min brevvän skriver utan problem.
Jag kan förstå såväl helheten samt en del detaljer i utdragen i PenPal schools. Dessutom kan jag förstå en del detaljer i det som min brevvän skriver.
Jag kan förstå såväl helheten samt alla detaljer i utdragen i PenPal schools. Dessutom kan jag förstå alla detaljer i det som min brevvän skriver.
Writing (to your pen pal)
Jag kan skriva en del ord och meningar till min brevvän i PenPal schools. Ibland blir det en del svengelska ord så att min engelsktalande brevvän har svårt för att förstå.
Jag kan skriva till min brevvän i Penpals schools och denna engelsktalande person förstår mig utan problem.
Jag kan skriva till min brevvän i PenPal schools med korrekt grammatik och har ett stort ordförråd samt försöker använda engelska uttryck.
Jag kan skriva till min brevvän i PenPal schools med korrekt grammatik. Jag använder dessutom ett mycket stort ordförråd, vet skillnaden på tal och skriftspråk samt använder många engelska uttryck.
Wring (text)
Jag kan skriva en de ord och meningar. Ibland blir det en del svengelska ord så att en engelsktalande person har svårt att förstå.
Jag kan skriva en text på engelska så att en engelsktalande person förstår mig utan problem.
Jag kan skriva en en text på engelska med korrekt grammatik (utifrån responslista och instruktionsvideor) och har ett stort ordförråd samt försöker använda engelska uttryck. Jag försöker också variera hur jag t.ex. börjar en mening.
Jag kan skriva en text på engelska med korrekt grammatik (utifrån responslista och instruktionsvideor)och har ett mycket stort ordförråd, vet skillnaden på tal och skriftspråk samt använder många engelska uttryck. Jag varierar hur jag t.ex. börjar en mening och försöker använda "likning words".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: