Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården vt 2016

Skapad 2016-03-20 15:51 i Strömsskolan Lilla Edet
Ett temaarbete om djur på bondgården och det som odlas. Vi jämför hur det ser ut nu och hur var det förr.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska NO (år 1-3) Engelska
...

Innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Konkreta mål

Efter detta område kommer du att kunna:

 • Skriva faktameningar med stor bokstav och punkt.
 • Kunna måla en bild som passar till din mening/meningar.
 • Berätta om en växts livscykel.
 • Berätta om en grodas livscykel.
 • Namnge några djur som bor på bondgården.
 • Namnge några viktiga grödor t.ex. olika sädesslag, grönsaker 
 • Jämföra hur det var att vara bonde förr och nu.
 • Dokumentera grodans livscykel genom att skriva och rita bilder.
 • Berätta vad de olika bondgårdsdjuren heter på engelska.
 • Sjunga sånger på svenska och engelska.

 

 

 

Bedömningssituationer

Kontinuerligt under arbetets gång kommer vi att titta på din förmåga att:

Skriva meningar.

Kombinera text och bild.

Berätta om en växts och grodas livscykel.

Namnge några grödor och växer.

Berätta om hur det var att vara bonde förr jämfört med idag.  

Dokumentera grodans livscykel.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Undervisningens upplägg

Du kommer att:

 • Se på faktafilmer om djur och grödor från bondgården.
 • Skriva gemensamma och enskilda korta faktatexter.
 • Måla bilder som passar till dina texter.
 • Plantera ett frö och följa dess utveckling från frö till planta.
 • Följa utvecklingen av ett grodägg till en färdig groda.
 • Dokumentera grodans livscykel.
 • Titta på "Emil i Lönneberga"
 • Utifrån "Emil i Lönneberga" berätta hur det var att vara bonde förr och jämföra med hur det är idag.
 • Jobba med faktablad om olika djur som finns på bondgården.
 • Tillverka olika bondgårdsdjur.
 • Lära dig vad de olika bondgårdsdjuren heter på engelska.
 • Sjunga svenska och engelska sånger på engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: