👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotografering och bildkomposition

Skapad 2016-03-20 18:41 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Vi kommer under några veckor att arbeta med fotografering. Eleverna kommer att få ta bilder med olika perspektiv, fokus och ljus. De kommer också att få pröva att, med datorns hjälp, redigera sina bilder i valfritt redigeringsprogram. Allt kommer att presenteras i elevens egna bildkompendium.
Grundskola 6 Bild
Vi kommer under några veckor att arbeta med fotografering. Eleverna kommer att få planera sitt arbete utifrån en tidsram. Därefter kommer de att arbeta individuellt med att ta bilder som har olika perspektiv, fokus och ljus mm.  De kommer också att få pröva att, med datorns hjälp, redigera sina bilder i valfritt redigeringsprogram. Allt kommer att presenteras i elevens egna bildkompendium där en skriftlig redovisning också ingår. 

Innehåll

Syfte

Hur ska vi jobba?

Du kommer att få;

 • Göra en tidsplan för ditt arbete
 • Fotografera valfritt objekt i grodperspektiv, fågelperspektiv och närbild. 
 • Fotografera valfritt objekt utifrån fokus, kontrast, detaljer och olika ljus.
 • Fotografera valfritt objekt i rörelse.
 • Träna på att ta selfies
 • Planera dina fotografier. Var ska det fotograferas i de olika situationerna? Hur ska de presenteras?
 • Redigera bilderna, tex beskära - artistiska effekter - förvrängning - filter osv. Välj själv ett redigeringsprogram du gillar.
 • Presentera ditt arbete i ett skriftligt dokument/bildkompendium: beskriv vad du gjort, hur du valde bilder och motiv, vilka filter och effekter du använt mm
 • Du skall också beskriva de redigeringar du gjort och motivera dessa val. I bildkompendiet skall de olika momenten tydligt framgå. Det skall också finnas en klar koppling mellan text och bild.
 • Göra en självbedömning.
 • Skriva en utvärdering; Hur gick arbetet?, vad är du nöjd med?, vad har du lärt dig? vad skulle du göra annorlunda nästa gång?

 

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Uppgifter

 • Uppgift 5 och 6

 • Uppgift 1 och 2

 • Uppgift 3 och 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Kopia av Bild år 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmedla budskap
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Skapa uttryck
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Presentera
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.