Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book project "The boy in the striped pyjamas" 8-9

Skapad 2016-03-20 20:49 i Lekstorpsskolan Lerum
You are going to read some chapters of the book "The boy in the striped pyjamas" and work with your reading strategies to become a better reader. We will also watch the movie and discuss it.
Grundskola 8 – 9 Engelska
...

Innehåll

Varför ska jag lära mig detta?

 

 • Vi arbetar med att utveckla våra läsförståelsestrategier för att bli bättre på att läsa.
 • Läsupplevelse/filmupplevelse och en större förståelse för Förintelsen då boken och filmen berör det ämnet.

Vad ska jag lära mig?

 • Utveckla din läsförståelsestrategier.
 • Lära dig att kunna återberätta det du läst.
 • Utveckla din skriftliga förmåga.
 • Utveckla din muntliga förmåga.
 • Använda din fantasi och skriva din version av det sista kapitlet.
 • Genom läsupplevelse/filmupplevelse få en större förståelse för Förintelsen.

 

Hur ska jag lära mig?

Genom att läsa de utvalda kapitlen i boken samt se filmen. Göra de uppgifter som hör till.

Se uppgifter på Classroom "Bokprojekt"

Hur ska jag visa mina kunskaper?

1. Besvara och lämna in de uppgifter som hör till kapitel 2-5

2. Läsförståelsetest

3. Bearbeta era texter utifrån respons

3. Skriva ett eget kapitel

 

(Kunna samtala om boken och filmen)

TB5 förmåga

Kommunikativ förmåga

Kopplingar till läroplanen

Syftestext och centralt innehåll. 

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Matriser

En
Book project "The boy in the striped pyjamas"

Rubrik 1

Behöver utveckla
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Förstå skrift
Att läsa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texter språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texter kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texter kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: