Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året

Skapad 2016-03-20 21:41 i Säteriskolan Härryda
Eleverna ska utveckla sina kunskaper om vad som händer under ett kalenderår, hur och varför vi firar våra högtider och olika traditioner.
Grundskola 2 Bild Historia Biologi Religionskunskap Svenska SO (år 1-3)

Med hjälp av almanackan, bilder, berättelser, faktatexter och filmer lär vi oss om våra traditioner, högtider och andra särskilda händelser som återkommer varje år. Vi samtalar mycket och jämför förr och nu, men även hur de olika högtiderna firas i andra länder och inom olika religioner.

Eleverna får skapa sin egen Årsbok med egna och andras bilder och texter. Vi skriver texter enskilt och tillsammans och förstärker texterna med bilder. Vi använder olika material och tekniker för att skapa bilder. Stor vikt läggs också på hur arbetet med varje uppslag i boken planeras och genomförs. Eleven tränas i att planera och ansvara för sitt arbete.

Innehåll

Efter genomförd undervisning ska eleverna kunna:

 • berätta om några av våra högtider och hur vi firar dem och varför.
 • berätta om några andra händelser som sker varje år
 • skriva en kort text om en händelse och förstärka den med en egen bild
 • Planera och skapa ett uppslag så att texter och bilder får plats och hör ihop.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Re  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • Re  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: