Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntid - från istid till järnåldern

Skapad 2016-03-21 08:18 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Vi kommer under vårterminen att arbeta med forntiden och ta reda på vad som kännetecknar de olika tidsåldrarna: istid, stenålder, bronsålder och järnåldern. Vi jämför levnadsvillkoren då och nu samt hur vi kan se spår av dessa tidsåldrar i vår tid.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk Teknik SO (år 1-3) Bild

Vi kommer under vårterminen att arbeta med forntiden och ta reda på vad som kännetecknar de olika tidsåldrarna: istid, stenålder, bronsålder och järnålder.  Vi jämför levnadsvillkoren då och nu samt hur vi kan se spår av dessa tidsåldrar i vår tid.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss om forntiden kommer vi att:

 • läsa och skriva faktatexter
 • teckna och måla
 • titta på film
 • lyssna på genomgångar och diskutera

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Bedömning

Här beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen sker.

Bedömningen ska vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna i arbetsområdet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: