Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre världsreligioner- kristendom, judendom och islam

Skapad 2016-03-21 08:20 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Vi kommer att ta reda på vad kristendom, islam och judendom är. Vi jämför likheter och skillnader, lär oss om olika högtider i de olika religionerna. Vi kommer också att prata om de olika världsdelarna och var man vanligast finner de tre världsreligionerna. Vi lär oss religionernas olika symboler vad deras heliga hus och heliga böcker heter. Vi lär oss också några berättelser ifrån Bibeln.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)

Vi kommer att ta reda på vad kristendom, islam och judendom är. Vi jämför likheter och skillnader, lär oss om olika högtider i de olika religionerna. Vi kommer också att prata om de olika världsdelarna och var man vanligast finner de tre världsreligionerna. Vi lär oss religionernas olika symboler vad deras heliga hus och heliga böcker heter. Vi lär oss också några berättelser ifrån Bibeln.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla följande kunskaper och förmågor:
 • lära dig vad  kristendomens, judendomens och islams heliga böcker och heliga hus heter samt känna igen symboler ifrån de tre olika religionerna
 • redovisa om någon av de olika högtider som finns i de tre religionerna
 • lära dig några centrala berättelser ifrån bibeln
 • resonera och diskutera likheter i de tre religionerna
 • var de olika religionerna finns i världen
 • reflektera över hur och vilka högtider som firas i din familj

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Bedömning - vad och hur

Vad:

 • namnge kristendomens, judendomens och islams heliga böcker och heliga hus samt känna igen symboler ifrån de tre olika religionerna
 • redovisa om någon av de olika högtider som finns i de tre religionerna
 • veta var de olika religionerna finns i världen
 • återge någon central berättelse ifrån bibeln
 • resonera och diskutera likheter och olikheter i de tre religionerna

 

Hur:

Vi kommer att göra en samlad bedömning utifrån dina arbeten samt ditt engagemang när vi samtalar, jämför och diskuterar.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar genom att:

 • få höra fakta om de olika religionerna som våra lärare berättar
 • skriva gemensamma texter
 • samarbeta med våra klasskamrater
 • arbeta i smågrupper och arbeta enskilt
 • se på film
 • sjunga sånger
 • resonera och reflektera omkring likheter och skillnader i de olika religionerna

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: