Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal SO geografi 7

Skapad 2016-03-21 13:45 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Geografi för årskurs 7 vt 2016. 
Grundskola 7 SO (år 1-3) Geografi

 

1. Grundkurs

Genomgångar av klimatzoner, vegetationsområden, naturresurser, export, import, klimatförändringar och levnadsvillkor. Diskussioner utifrån texter, statistik och filmer. Fokus på centrala begrepp.

2. Fördjupningsarbete

Eleven jämför klimat, vegetation, naturresurser och levnadsvillkor i två områden/länder i världen. Eleven arbetar självständigt och väljer redovisningsform. I jämförelserna tränar eleven på att utveckla sitt resonemang med orsaker, konsekvenser, samband och olika perspektiv.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Livsmiljöer:

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt:

 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor: 

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Så här kommer vi att arbeta med fördjupningen

 1. Välj två länder/områden i olika delar av världen med olika förutsättningar och klimat.
 1. Studera några av följande områden:
 • Klimat och vegetation
 • Yta och viktig namngeografi
 • Statsskick och demokratiska rättigheter
 • Befolkning (befolkningstäthet, levnadsvillkor)
 • Natur och naturresurs
 • Export och import
 • Hållbar utveckling
 1. Jämför dina områden och hitta likheter och skillnader samt dra egna slutsatser om varför det är lika eller olika. Ange källor.
 1. Utveckla genom att beskriva orsaker och konsekvenser, gärna i flera led. Lyft fram olika samband och perspektiv.
 1. Redovisa ditt arbete på valfritt sätt, tex med powerpoint, film eller text. Boka tid onsdag vecka 12.

Källor: landguiden.se, globalis.se, ne.se, varldskoll.se

Arbetsveckor: vecka 9 – vecka 12

Redovisningar under vecka 14-16.

 

 

Matriser

SO Ge

E
C
A
Förmåga 1
Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
Förmåga 2
Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
Förmåga 3
Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier,metoder och tekniker.
Förmåga 4
Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: