Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No 1-5

Skapad 2016-03-21 13:59 i Knappekullaskolan Lerum
Material, luft, vatten
Grundsärskola 1 – 5 Naturorienterande ämnen

NO

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
 • NO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • NO
  Syfte genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
 • NO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Centralt innehåll

Här kopplar du till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-6
  Mönster och strukturer i naturen Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
 • NO  1-6
  Naturvetenskap i vardagen Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-6
  Metoder och arbetssätt Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskapskrav

Här kopplar du till läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • NO  E 6
  Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
 • NO  E 6
  Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
 • NO  E 6
  I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
 • NO  E 6
  Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.

Konkreta mål

Du känner till att vatten kan bli till is när det är minusgrader.

Du vet att vattnet blir till ånga när du kokar vattnet.

Du vet att vatten är viktigt för människor.

Du känner till vattnets betydelse för liv på jorden.

Du känner till olika materials egenskaper hårdhet, mjukhet, struktur, färg, magnetism.

Du känner till några material som flyter eller sjunker i vatten.

Du kan sopsortera och känner till att man lämnar skräp på återvinningsstationer.

Du vet att luft tar plats.

Du kan utföra enkla experiment och redovisa dessa för kamrater.

Du kan skriva en enkel dokumentation på en undersökning.

Ämnesspecifika ord och begrepp: källsortering, hållbar utveckling, ånga, flyta, sjunka, smälta, stelna, syre,

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att:

- delta i samtal i grupp

- svara på frågor

- redovisa enkla undersökningar

Arbetssätt

- läsa och samtala kring faktatexter

- se filmer

- praktiska övningar ställa hypotes, undersöka, reflektera och jämföra resultat

- dokumentera med text och bild

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: