Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är en religion? Bokens religioner, de bibliska berättelserna.

Skapad 2016-03-21 14:13 i Frösåkersskolan Östhammar
Vi kommer att börja med ett avsnitt som heter Vad är en religion? Därefter kommer vi att arbeta med Bibeln, vilka böcker ingår? När blev Bibeln till? Vi avslutar med att läsa om Judendomen.
Grundskola 7 Religionskunskap

I detta kapitel går vi igenom vilka delar som Gamla testamentet respektive Nya Testamentet består av.

Hur bibeln är uppbyggd.
Hur man slår i bibeln.
De stora dragen i Jesus liv.
Kärnan i kristendomens budskap.
Hur kristendomen påverkat vår kultur.

Judendomen.

Innehåll

Syfte

 

 

 

Centralt innehåll

Religioner och andra livsåskådningar

 

Identitet och livsfrågor

 

Etik

 

Arbets- och redovisningssätt

  • Gemensamma genomgångar.
  • Instuderingsfrågor
  • Eget arbete under lektionerna
  • Grupparbete

 

Vi kommer att använda oss av följande läromedel, Digilär, Läroboken Horisont åk8, Internet, kortfilmer.

 

Bedömning

  • Aktivt deltagande och visande av förmågor under lektioner.
  • Skriftliga och muntliga redovisningar av kunskaper 

 

Matriser

Re
Bibeln och judendomen

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och judendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och judendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och judendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
,
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: