Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2016-03-21 14:20 i Säteriskolan Härryda
Eleverna ska utveckla kunskaper om matematikens användning i vardagen. De ska också utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. De ska även träna på att föra och följa matematiska resonemang.
Grundskola 2 Matematik

Vi ska träna på 

 • talen 0-100 och under vårterminen även talen 0-1000
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan minnessiffra
 • multiplikation med talen 0, 1, 2, 5 och 10, under vårterminen även med talen 3 och 4
 • tal i bråkform
 • formulera matematiska uttryck
 • matematiska begrepp, såsom addition, subtraktion, term, summa, differens mm
 • klockan; hela och halva timmar, kvart i och kvart över
 • mätning och geometri; punkt, linje, sträcka, vinkel, månghörningar

 

Innehåll

 Undervisning 

Vi följer vårt läromedel Favorit Matematik

 • Vi har gemensamma genomgångar där vi tittar på bilder och arbetar tillsammans på tavlan. 
 • Gemensamt arbete i halvklass med konkret material t.ex. pengar, multilink, linjaler
 • Vi arbetar i matematikboken och på arbetsblad.
 • Problemlösning i mindre grupper och i par med whiteboard och konkret material.
 • Olika mattespel i par och i mindre grupper, även mattelekar
 • Vi tränar huvudräkning på iPad ex. king of math

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Efter genomförd undervisning ska eleven kunna

 • välja rätt räknesätt vid problemlösningsuppgifter.
 • Kunna använda huvudräkning för att räkna addition och subtraktion där svaren ligger inom talområdet 0-100.
 • använda uppställning vid addition och subtraktion
 • multiplikation med talen 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 10
 • klockan: hel, halv, kvart över och kvart i
 • mäta en sträcka med linjal
 • kunna måla en halv och en fjärdedel av en enkel geometrisk figur

Bedömning:

I slutet av varje kapitel i matematikboken finns utvärdering som visar vad eleven lärt sig

Vi kommer även genomföra provtillfällen under arbetets gång.

Vi följer också hur aktiv eleven är under genomgångar, diskussioner och vid problemlösning i grupp.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: