Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

X-boken kapitel 3 och 4

Skapad 2016-03-21 15:44 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Kapitel 3:längd,tid och samband Kapitel 4: algebra och mönster Ur X-boken
Grundskola 7 Matematik

Växten Kudzun växer 55 mm per dygn.Hurmånga meter växer den på en månad?

Ett tal divideras med 6.När du sedan adderar med 5 får du 8. Vilket är talet?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att lösa problem och rutinuppgifter med matematiska metoder .
Förmågan att använda begrepp och redovisa beräkningar .

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du gör en egen undersökning och redovisar ditt resultat med frekvenstabell,medelvärde,median och med minst två olika diagram.


Genom att rita egna mönster och skriva uttryck för dessa.

Genom att konstruera egna problemlösningstal och lösa dem med ekvationer.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:Enheter för längd.

Tid och rörelse.

Hastighet.

Tabeller och diagram.

Lägesmått.

Lägesmått från tabeller och diagram.

Numeriska uttryck.

Algebraiska uttryck.

Mönster.

Teckna algebraiska uttryck.

Ekvationer.

Teckna ekvationer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser

Ma

E
C
A
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: