Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika material - källsortering och återvinning

Skapad 2016-03-21 15:59 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Lära känna olika material, dess egenskaper och hur man kan återvinna dem.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Ge eleverna kunskap om olika materials egenskaper och användning.

Hur man genom ansvarsfullt användande av material kan spara på jordens resurser och bidra till minskad miljöpåverkan.

Bedömning - vad och hur

 • Känna till och kunna sortera olika material:
 1. Trä
 2. metall
 3. plast
 4. porslin och glas
 5. textil
 • Kunna sortera material för återvinning och återanvändning.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Undervisning och arbetsformer

 • Undersöka olika material och sortera på olika sätt.
 • Fakta om materialens ursprung och användning genom bild och text.
 • Dokumentera med hjälp av tankekartor, bilder och text.
 • Samla material och öva på att källsortera.
 • Besöka återvinningsstation och lägga materialet på rätt ställe.
 • Samtal och diskussioner om vårt gemensamma ansvar för miljön "ingen kan göra allt men alla kan gör något"

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: