Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys/engelska

Skapad 2016-03-22 08:28 i Ugglums skola Partille
Uppföljningsarbete till engelskspråkig film.
Grundskola 5 Engelska

Filmanalys till "Grown Ups"

Dags att börja med det skriftliga arbetet med filmen.

 

I want the following things to be included in your text/Jag vill att ni ska ha med följande saker i er text.

Svara antingen på punkterna för sig eller i löpande text.  

 

1. Title of the movie.

   Filmens titel

 

2. Who the actors are.

   Vilka skådespelarna är.

 

3. Where is the movie set, where does the movie take place. In what kind of environment.

Var och i vilken miljö utspelar sig filmen? Kan vara i vår tid, i rymden, nutid, förr i tiden osv. 

 

4. Plot. Describe what the movie is about. Write as if you were writing to someone who hasn’t heard of the movie before.

Handling. Beskriv vad filmen handlar om. Skriv som om du förklarade för någon som aldrig hört talas om filmen tidigare.

 

5. Describe one of the characters in more detail. 

Beskriv en av karaktärerna mer detaljerat. 

 

6. Was it a good movie and would you recommend it to someone else? Why?/why not?              

Var filmen bra och skulle du rekommendera den till någon annan? Varför?/varför inte?

 

Arbeta med frågorna och fokusera på att formulera dig på engelska utifrån innehållet (punkterna). Jag tyckte att er muntliga filmanalys gick jättebra.

 

Datorskrivet i google docs. på ungefär, skriver du mer än en sida gör det helt ok.  Dela dokumentet med mig jonas.hellgren1@utb.partile.se

 

Online-lexikon: tyda.se och http://sv.bab.la/


Sida med filminformation: http://www.imdb.com/

Matriser

En
Filmanalys/engelska

På väg att uppfylla målet/Ännu ej visat sig uppfylla målet
Uppfyller målet
Skriftlig framställning
Eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
Förtydliga och variera sin kommunikation
Eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: