Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde om grammatik

Skapad 2016-03-22 10:07 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi lär oss om ordklasser och satsdelar.
Grundskola 6 Svenska

Grammatik är kul! Grammatik ger dig kunskaper om språkets struktur. Du får en större förståelse för hur språket är uppbyggt. Du har nytta av grammatiken när du pratar, skriver och formulerar dig på svenska. Det är också viktigt att kunna grammatik när du lär dig nya språk som t.ex. engelska, tyska, franska eller spanska!

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad. Eleverna ska även ges kunskaper i att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Centralt innehåll

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.

Det här skall du lära dig

Följande ordklasser ska du kunna efter detta område:

Substantiv
Verb
Adjektiv
Räkneord
Pronomen
Adverb
Prepositioner
Konjunktioner
Interjektioner

När det gäller substantiv så ska du känna till genus: neutrum och utrum, du ska känna till ental/singular och flertal/plural, du ska känna till konkreta och abstrakta substantiv och du ska kunna skilja på obestämd form och bestämd form.

När det gäller verb så ska du kunna olika tempus (tidsformer): presens, imperfekt (preteritum), perfekt, pluskvamperfekt och futurum. Du ska veta vad imperativ och infinitiv är. Du ska också kunna ta tema på verb.

När det gäller adjektiv så ska du veta vad komparation är. Du ska kunna komparationsformerna: positiv, komparativ och superlativ.


Följande satsdelar ska du kunna efter detta arbetsområde:

Predikat
Subjekt
Objekt
Predikatsfyllnad

Du ska också känna till vad en huvudsats och en bisats är.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, vi kommer att se olika avsnitt av Grammatikbolaget, vi kommer att arbeta i arbetshäftet samt göra andra övningar och lekar om ordklasser och satsdelar.

Redovisning

Du deltar i klassrumsdiskussioner om grammatiken, du visar dina kunskaper i arbetshäftet och du genomför ett grammatikprov.

Matriser

Sv

E
C
A
Förståelse för svenska språkets struktur, ordklasser och satsdelar
God förståelse för språkets struktur
Utvecklad förståelse för språkets struktur
Välutvecklad förståelse för språkets struktur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: