Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Matematik - Procent och sannolikhet

Skapad 2016-03-22 10:47 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Matematik

I det här avsnittet ska vi arbeta med procent, vilket är detsamma som hundradelar. Procent används i många olika situationer och därför är det viktigt att veta hur vi anger andelar i procent och hur vi kan räkna med procent.

Vill kan t.ex. skriva en hundradel i procent, vilket är skrivs som 1 %. Vill vi skriva 13 hundradelar, så blir det 13 %.

Procent är en av de delar av matematiken som vi ofta stöter på i vardagen. Vi kan till exempel läsa i tidningar om prishöjningar och prissänkningar, räntor, skatter och valresultat. Sådant här anges ofta i procent.

Ordet sannolikhet betecknar chansen eller siken att olika händelser inträffar. T.ex. Hur stor chans är de att jag vinner på lotto? Hur stor sannolikhet är det att Sverige vinner fotbolls VM? Hur stor är risken att min motståndare slår två 6:or när vi spelar tärning?

 

Innehåll

Avsnitt 1

Mål/Kunskapskrav:

Du ska kunna:

 • Förstå och använda dig av att växla mellan bråk, decimal och procentform
 • Räkna ut hur mycket en viss procent är av någonting är
 • Räkna ut rabatten på en vara
 • Förklara vad som menas med sannolikhet
 • Räkna ut sannolikheten för att en händelse sak inträffa/ske

 

Viktiga begrepp:

hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans och risk.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: