Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommentera och diskutera - Film "Bully"

Skapad 2016-03-22 11:47 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Planering kring filmen Bully med efterföljande gruppdiskussion samt enskild reflektionsuppgift.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Vi kommer se filmen "Bully" på lektionstid. Efter vi sett filmen kommer jag dela upp er i grupper och så ska ni utifrån givna frågor diskutera och kommentera innehållet. Ni ska också skriva en enskild reflektionsuppgift. 

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Matriser

Sv SvA
Kommentera och diskutera - Film "Bully"

F
E
C
A
Kommentera innehåll
Muntlig diskussion utifrån givna frågor kopplat till filmens innehåll
Har ej visat grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper Ex. svarar på direkt tilltal, svarar enkelt, kan till viss del låta andra prata klart , passivt delaktig.
Utvecklade kunskaper Ex. ger sig in i diskussionen, ställer enstaka frågor, utvecklar svaren en del, låter andra komma till tals, något aktivt deltagande.
Väl utvecklade kunskaper Ex. följer diskussionen bra och kan få med andra, låter andra komma till tals, ställer frågor som för diskussionen framåt, väldigt aktivt deltagande.
Skriva reflektion
Reflektera och resonera utifrån givna frågor kopplat till filmens innehåll
Har ej visat grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper. Ex. svarar enkelt på frågorna, inga förklaringar/utvecklingar. Visar inga eller få tydliga kopplingar till filmen
Utvecklade kunskaper. Ex. svarar aningen mer utvecklat på frågorna. Visar lite egna tankar och kopplingar till filmen
Väl utvecklade kunskaper. Ex. svarar utförligt och förklarar tankar och känslor med tydlig koppling till innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: