Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÅLLBAR UTVECKLING

Skapad 2016-03-22 20:42 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Geografi

Vi kommer under några veckor att arbeta med klimathot och hållbar utveckling, om hur du och jag kan bli en del av ett hållbart samhälle där miljöfrågor sätts i fokus.

 

 

Innehåll

Hållbar utveckling

Hur länge kommer jordens resurser att räcka? Vad finns det för energikällor? Vad händer om all skog skövlas? Vad händer när isen på Arktis smälter? Kan du och jag göra något för att hushålla med jordens resurser så att de inte tar slut? Kan vi stoppa den globala uppvärmningen? Vilka är de sårbara platserna? Kommer länder och öar försvinna när havsytan stiger....eller?

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Undervisning och arbetsformer

 • Se filmen Home
 • Se korta faktafilmer från studi.se
 • Titta på geografins verktyg (bl.a kartor och sidor på Internet t.ex. Gapminder)
 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Grupparbete
 • Träna på länder i världen 

Bedömning

Matriser

Ge

Kunskapskrav

F
E
C
A
Kunskap
- resonera, förklara orsaker, samband, konsekvenser och lösningar om krimatförändringar och hållbarhetsfrågor
Kan ännu inte föra enkla resonemang om orsaker, samband, konsekvenser och lösningar
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och olika förklaringar till dessa, deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Samt underbyggda förslag till lösningar.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och olika förklaringar till dessa, deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Samt utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och olika förklaringar till dessa, deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. Samt kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Använda och förstår geografiska begrepp
Kan ännu inte använda de geografiska begrepp som hör till arbetsområdet
Kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartgeografi
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om världsdelernas och länders namngeografi.
Har grund-läggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleks-relationer mellan olika geografiska objekt.
Har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleks-relationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: