Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter 15/16

Skapad 2016-03-22 21:18 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Grundskola 4 – 6 Biologi

Det här arbetsområdet får du bland annat lära dig mer om hur viktig solen är för allt liv på jorden och att gröna växter är viktiga, även för djur som bara äter kött.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

Beskriva och förklara solens betydelse för växter och djur, växtens delar, hur frön sprids, en näringskedja, hur djur kan delas in (exempelvis efter vad de äter).

Jämföra likheter och olikheter: t.ex. mellan ett pelargonieblads över- och undersida.

Arbetssätt

Du kommer att få...

Samtala, diskutera, läsa och skriva om bl. a: växtens delar, klorofyll, fotosyntesen, hur frön bildas, hur frön sprids, näringskedjor, nedbrytare, vad djur äter och hur djur delas in efter vad de äter.
Se på stömmande video.
Beskriva och förklara, jämföra likheter och olikheter i olika experiment.

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma:

Din förmåga att beskriva och förklara:
Växtens delar
Hur frön sprids
En näringskedja
Hur djur delas in efter vad de äter

Din förmåga att göra detaljerade observationer och beskriva dessa:
Hur ett perlagonierfrö ser ut
Se skillnader och likheter mellan ett perlagoneierblads över- och undersida

Dokumentation

Dina anteckningar.
Läxförhör om svenska blommor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: