Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrep tabeller och diagram

Skapad 2016-03-23 08:54 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Matematik

Matriser

Ma
Genrep tabeller och diagram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning/ Resonemang
Vilka strategier och resonemang använder du Varför valde du den strategin/metoden? Kan man lösa problemet på något annat sätt? Är resultatet rimligt?
Begrepp/Resonemang
Vilka matematiska begrepp använder du? Hur hänger de ihop?
Metod
Du använder metod/metoder som fungerar för uppgiften.
Kommunikation/ Resonemang
Visa steg för steg hur du kom fram till ditt resultat Vad tillför du i diskussioner?

Ma
Centralt innehåll tabeller och diagram

Tabeller och diagram

  • Ma  7-9   Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
Visar säkerhet
Hämta fakta ur tabeller Läsa och tolka olika typer av diagram Beräkna medelvärde Beräkna median
Göra en enkel egen undersökning och presentera den i en tabell och ett diagram Känna till linjediagram, stolpdiagram, stapeldiagram och cirkeldiagram
Rita och ange punkter i ett koordinatsystem Arbeta med proportionella samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: