Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarskola vt 2016

Skapad 2016-03-23 08:55 i Östlyckeskolan Alingsås
Du kommer att träna på att skriva ord och meningar där du tränar på att använda stor bokstav och punkt.
Grundsärskola 6 Svenska

Ditt språk är ditt viktigaste redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom att utveckla ditt språk utvecklar du din identitet, du lär dig uttrycka känslor och tankar och får lättare att förstå hur andra människor känner och tänker.

Innehåll

Mål

Du ska träna på att utveckla dina förmågor att:

1. Skriva ord meningar och korta texter med bildstöd.

2. Du ska träna på att använda mellanrum mellan orden,stor bokstav och punkt.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sv  E 6
  Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
 • Sv  E 6
  Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år 6

Läsa och skriva

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan med **stöd av bilder** läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Eleven kan med **visst flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Eleven kan med **flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett **delvis relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett **relevant** sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven **medverkar** i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **delvis fungerande** sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven kan med **stöd av bilder** skriva ord och meningar.
Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Dessutom **medverkar** eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Eleven kan **medverka** i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.

Berättande texter och sakprosatexter

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan också **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **enkla resonemang** om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra **välutvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Språkbruk

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I samtalen **bidrar** eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med **viss säkerhet**.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med **säkerhet**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: