Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKOGEN tema vårtermin.

Skapad 2016-03-23 09:19 i Högbergets förskola Ludvika
Skogen dag är den väntade dag för barnen i Lejontassen vi har den varje onsdag och har barnen matsäcken med sig.
Förskola

Vi är intresserat i naturen. Barnen är vanlig att vara ute och njuta naturen som har vi närma oss. Under utflykt uppmärksamma vi barnen att ta hand om miljö genom att tänka att det djur och växter hus samt som vårt hus vi vill inte bli stör.

Innehåll

SYFTE

En del av tema Hälsa och Rörelse är utflykt till skogen som en komplement.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

METOD

 

Varje onsdag går vi till närmaste skogen i Högberget med Lejontassens barn. De flesta har matsäck med sig, när vi kommer till plats ramsa vi och sedan äter vi matsäcken. Medan barnen äter berättar vi pedagoger vad ska hända under besökt i skogen utan att glömma att det är en plats att leka efter uppdraget. Vi försöker delar oss i tre grupper och jobbar vidare på uppdraget.

I vår tema Hälsa och rörelse utflykt spelar en stor roll på grund av den utvecklar både motorik, och ge barnen frisk luft och rörelseglädje. Där kan man hoppa, springa klättra, gå balansgång, göra olika hinderbanor samt leka fri.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumentera både med bilder och anteckningar för varje tillfälle. Pedagogerna med sina respektive grupper har ansvar för detta..

En gemensam trä med händelser som barnen tycker om, ska ställas upp med bilder och kommentarer på vägen

UPPLÄGG

Vi ska jobba från v. 14 till v. 24. ca. 10 veckor.

Reflektion ska göra vi tillsammans med pedagoger och barnen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: