Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, åk 1-3, Kroppen som redskap

Skapad 2016-03-23 09:36 i Storvretaskolan Uppsala
Styrka, kondition, snabbhet och smidighet
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Beskriv arbetsområdet för eleven här.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Kunskapskrav

Delta & anpassa rörelse.

Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga.

Förebygga skador.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna delta i aktiviteter som innebär att du tränar på att utföra olika rörelser och övningar som gör kroppen starkare, uthålligare, snabbare och smidigare.

Du ska vara någorlunda medveten om vilka övningar som gör att du blir starkare, uthålligare, snabbare eller smidigare.

Du ska öva på att utföra rörelserna på ett ändamålsenligt sätt för att undvika skador.

Undervisning och bedömning

Du kommer t.ex. att få genomföra cirkelträning, konditionslekar, snabbhetslekar och banor.

Du kommer att få förevisning och instruktioner om hur man ska genomföra rörelserna på ett ändamålsenligt sätt samt.

Du kommer att få veta nyttan av de olika rörelserna vid genomgång samt samtala om hur rörelserna kändes efteråt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: